Đê thi văn học cơ bản số 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 21/06/2014
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 6,886 lượt xem Lượt thi 1,513 lượt thi

Câu 1

Dòng nào nêu đúng nhất về khái niệm thể loại truyền thuyết ?

A.

Là loại truyện kể dân gian có chứa nhi ều yếu tố kì lạ , hoang đường

B.

Là loại truyện kể dân gian kể về các nhân vật lịch sử thời quá khứ

C.

Là loại truyện kể dân gian có nhứng yếu tố hoang đường  kể về các sự kiện và nhân vật lịch sử thời quá khứ

D.

Là loại truyện kể dân gian kể về các sự kiện lịch sử trong thời quá khứ

Câu 2

Văn bản “Con rồng cháu tiên” được kể nhằm mục đích gì ?

A.

Để làm cho cuộc sống lao động của người dân ý vị hơn

B.

Để thoả mãn khát khao khám phá , hiểu biết của nhân dân lao động xưa

C.

Để người đời sau thấy được trí tưởng tượng phong phú kì diệu của người xưa

D.

Để giải thích suy tôn nguồn gốc giống nòi ; thể hiện ý nguyện đoàn kết của người x ưa

Câu 3

Văn bản “Con rồng cháu tiên” có sự kết hợp của những phương thức biểu đạt nào ?    

A.

Biêủ cảm và miêu tả

B.

Miêu tả v à nghị luận

C.

Tự sự và miêu tả

D.

Tự sự và biểu cảm

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn