Đê thi văn học cơ bản số 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 21/06/2014
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 6,996 lượt xem Lượt thi 1,518 lượt thi

Câu 1

Dòng nào nêu đúng nhất về khái niệm thể loại truyền thuyết ?

A.

Là loại truyện kể dân gian có chứa nhi ều yếu tố kì lạ , hoang đường

B.

Là loại truyện kể dân gian kể về các nhân vật lịch sử thời quá khứ

C.

Là loại truyện kể dân gian có nhứng yếu tố hoang đường  kể về các sự kiện và nhân vật lịch sử thời quá khứ

D.

Là loại truyện kể dân gian kể về các sự kiện lịch sử trong thời quá khứ

Câu 2

Văn bản “Con rồng cháu tiên” được kể nhằm mục đích gì ?

A.

Để làm cho cuộc sống lao động của người dân ý vị hơn

B.

Để thoả mãn khát khao khám phá , hiểu biết của nhân dân lao động xưa

C.

Để người đời sau thấy được trí tưởng tượng phong phú kì diệu của người xưa

D.

Để giải thích suy tôn nguồn gốc giống nòi ; thể hiện ý nguyện đoàn kết của người x ưa

Câu 3

Văn bản “Con rồng cháu tiên” có sự kết hợp của những phương thức biểu đạt nào ?    

A.

Biêủ cảm và miêu tả

B.

Miêu tả v à nghị luận

C.

Tự sự và miêu tả

D.

Tự sự và biểu cảm

Câu 4

Văn bản “Bánh chưng , bánh giày” thuộc thể loại văn học dân gian nào ?

A.

Cổ tích

B.

Truyền thuyết

C.

Truyện cười

D.

Ngụ ngôn

Câu 5

Văn bản “Bánh chưng , bánh giày” kể về vua Hùng đời thứ mấy ?

A.

Đời thứ tư

B.

Đời thứ năm

C.

Đời thứ sáu

D.

Đời thứ bảy

Câu 6

Trong văn bản “Bánh chưng , bánh giày”, vua Hùng lúc về già mong muốn điều gì ?

A.

Muốn tìm người xứng đáng để truyền ngôi

B.

Muốn nghỉ ngơi cùng con cháu

C.

Muốn đi thăm thú cảnh vật của đất nước

D.

Muốn đi săn bắn cùng với các quan trong triều

Câu 7

Trong văn bản “Bánh chưng , bánh giày”, vua Hùng muốn chọn người nối ngôi như thế nào ?

A.

Người nối ngôi phải là người tài giỏi

B.

Người nối ngôi phải là người biết làm ruộng

C.

Người nối ngôi phải là người săn bắn giỏi

D.

Người nối ngôi phải là người nối được chí của nhà vua

Câu 8

Trong văn bản “Bánh chưng , bánh giày”, Lang Liêu đã dâng lên Tiên Vương lễ vật gì ?

A.

Nem công , chả phượng

B.

Sơn hào , hải vị

C.

Bánh chưng , bánh giày

D.

Tôm đồng , cua bể

Câu 9

Ý nghĩa của truy ện “ Bánh chưng , bánh giày” là gì ?

A.

Ca ngợi sự thông minh , sáng suốt của Vua Hùng đời thứ sáu và phản ánh thành tựu văn minh nông nghiệp ở buổi đầu dựng nước

B.

Giải thích nguồn gốc bánh chưng , bánh giày ; đề cao nghề nông và thể hiện sự tôn kính trời đất , tổ tiên của nhân dân ta

C.

Ca ngợi sự thông minh và khéo léo của người nông dân  trong buổi đầu dựng nước và giữ nước

D.

Khuyên nhủ con cháu mọi thời cần phải biết ơn  ,trân trọng hạt gạo v ì đó là công s ức lao động của người nông dân

Câu 10

Từ phức có mấy loại ?

A.

Một

B.

Hai

C.

Ba

D.

Bốn

Câu 11

Trong các từ sau: khanh khách ; lộp độp ; tươi tốt ; lanh chanh từ nào không phải từ láy?

A.

Khanh khách

B.

Lộp độp

C.

Tươi tốt

D.

Lanh chanh

Câu 12

Trong câu : “ Trong trời đất , không gì quí bằng hạt gạo .” có mấy từ ghép ?

A.

Một

B.

Hai

C.

Ba

D.

Bốn

Câu 13

Với tình huống : “ Hãy tường thuật lại lễ khai giảng của trường em.”, em sẽ chọn kiểu văn bản và  phương thức biểu đạt nào để viết cho phù hợp ?

A.

Tự sự

B.

Miêu tả

C.

Biểu cảm

D.

Nghị luận

Câu 14

Văn bản “Thánh Gióng” liên quan đến hội thi nào ?

A.

Hội thi học sinh thanh lịch

B.

Hội thi sáng tác văn học trẻ

C.

Hội khoẻ Phù Đổng

D.

Hội thi tài năng trẻ

Câu 15

Câu văn “Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta” có mấy từ mượn ?

A.

Một

B.

Hai

C.

Ba

D.

Bốn

Câu 16

Phương thức biểu đạt chính của văn bản “Thánh Gióng” là gì ?

A.

Miêu tả

B.

Biểu cảm

C.

Tự sự

D.

Nghị luận

Câu 17

 Văn bản “Sơn Tinh , Thuỷ Tinh” thuộc thể loại văn học dân gian nào ?

A.

Cổ tích

B.

Truyền thuyết

C.

Ngụ ngôn

D.

Truyện cười

Câu 18

Văn bản “Sơn Tinh , Thuỷ Tinh” kể về vua Hùng đời thứ mấy ?

A.

Đời thứ mười lăm

B.

Đời thứ mười sáu

C.

Đời thứ mười bảy

D.

Đời thứ mười tám

Câu 19

Phương thức biểu đạt chính của văn bản “Sơn Tinh , Thuỷ Tinh”là gì ?

A.

Tự sự

B.

Miêu tả

C.

Biểu cảm

D.

Thuyết minh

Câu 20

Phương thức biểu đạt chính của văn bản “Sơn Tinh , Thuỷ Tinh”là gì ?

A.

Tự sự

B.

Miêu tả

C.

Biểu cảm

D.

Thuyết minh

Câu 21

Dòng nào nói đúng nhất về ý nghĩa của truyện “Sơn Tinh,Thuỷ Tinh” ?

A.

Thể hiện thái độ yêu mến , ngưỡng mộ thần Tản Viên

B.

Thể hiện ước mơ chế ngự lũ lụt , ca ngợi công lao dựng nước của tổ tiên ta.

C.

Thể hiện thái độ căm ghét thiên tai , lũ lụt của người xưa

D.

Thể hiện trí tưởng tượng phong phú , kì diệu của người xưa

Câu 22

Nguyên nhân chính  dẫn tới cuộc giao tranh giữa Thuỷ Tinh và Sơn Tinh là :

A.

Vua Hùng làm lễ kén rể cho con gái Mị Nương

B.

Vua Hùng có ý thiên vị Sơn Tinh trong việc thách cưới

C.

Thuỷ Tinh mang lễ vật đến sau  không lấy được Mị Nương

D.

Mị Nương đem lòng yêu Sơn Tinh và căm ghét Thuỷ Tinh

Câu 23

Trong văn bản “Sơn Tinh,Thuỷ Tinh”, vua Hùng đã không làm gì khi Sơn Tinh và Thuỷ Tinh đến cầu hôn Mị Nương ?

A.

Vua Hùng băn khoăn không biết nhận lời ai và  từ chối ai

B.

Vua cho mời các lạc hầu trong triều đình vào để bàn bạc

C.

Vua hỏi ý kiến công chúa Mị Nương xem nàng muốn lấy ai

D.

Vua hẹn ngày hôm sau , ai mang lễ vật đến trước sẽ được lấy Mị Nương

Câu 24

Trong văn bản “Sơn Tinh , Thuỷ Tinh”, chi tiết nào dưới đây mang dấu ấn lịch sử ?

A.

Thần núi Sơn Tinh và thần biển Thuỷ Tinh cùng đến cầu hôn Mị Nương

B.

Thần Sơn Tinh đã dùng phép lạ để dời núi chuyển non nhằm chặn dòng nước lũ

C.

Thần Thuỷ Tinh đã dùng phép lạ của mình để hô mưa gọi gió làm thành giông bão

D.

Hiện tượng  lũ lụt vẫn  xảy ra vào tháng bảy , tháng tám ( âm lịch ) hàng năm ở  Bắc Bộ

Câu 25

Dòng nào sau đây nêu đầy đủ nhất về định nghĩa : “Nghĩa của từ” ?

A.

Nghĩa của từ là sự v ật mà t ừ biểu thị

B.

Nghĩa của từ là khái niệm mà từ biểu thị

C.

Nghĩa của từ là nội dung mà từ biểu thị

D.

Nghĩa của từ là tính chất mà từ biểu thị

Câu 26

Có thể điền từ nào vào chỗ trống trong tập hợp sau: “…. : nghe hoặc thấy ( người ta ) làm rồi làm theo,chứ không được ai trực tiếp  bảo.”

A.

Học tập

B.

Học lỏm

C.

Học hỏi

D.

Học hành

Câu 27

Yếu tố nào không thể thiếu trong một bài tập làm văn tự sự ?

A.

Nhan đề

B.

Tên nhân vật chính

C.

Nhân vật và sự việc

D.

Miêu tả và biểu cảm

Câu 28

Văn bản “Sự tích Hồ Gươm” thuộc thể loại văn học dân gian nào?

A.

Cổ tích

B.

Truyền thuyết

C.

Ngụ ngôn

D.

Truyện cười

Câu 29

Phương thức biểu đạt chính của văn bản “Sự tích Hồ Gươm”là gì ?

A.

Tự sự

B.

Miêu tả

C.

Biểu cảm

D.

Thuyết minh

Câu 30

Trong văn bản “Sự tích Hồ Gươm”, lưỡi gươm và chuôi gươm mà  Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn nằm ở địa danh nào ?

A.

Thanh Hoá

B.

Hà Nội

C.

Nghệ An

D.

Lai Châu

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán