Đề thi văn học cơ bản số 3

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 21/06/2014
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 7,337 lượt xem Lượt thi 1,474 lượt thi

Câu 1

Yếu tố  “thiên” trong  “Thuận Thiên” khắc ở lưỡi gươm mà Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn có nghĩa là gì ?

A.

Nghìn

B.

Nghiêng

C.

Trời

D.

Cả A ,B ,C đều sai

Câu 2

Nhận định nào không thể hiện ý nghĩa của văn bản “Sự tích Hồ Gươm ?

A.

Giải thích tên gọi Hồ Gươm

B.

Thể hiện khát vọng hoà bình của cha ông ta thời kì chống giặc Minh xâm lược

C.

Ca ngợi tính chất chính nghĩa,tính chất nhân dân và chiến thắng vẻ vang của khởi nghĩa Lam Sơn

D.

Ca ngợi sức mạnh kì diệu của gươm thần mà Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn

Câu 3

Chủ đề  trong văn tự sự là gì ?

A.

Là nhân vật được kể trong bài văn

B.

Là trình tự diễn biến sự việc được kể

C.

Là kết quả , ý nghĩa của sự việc được kể

D.

Là vấn đề chủ yếu mà người viết muốn đặt ra trong văn bản

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn