Đề thi văn học cơ bản số 5

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 21/06/2014
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 6898 lượt xem Lượt thi 1506 lượt thi

Câu 1

Dòng nào nói không đúng bài học được rút ra từ văn bản “Thầy bói xem voi” ?

A. Cần có cái nhìn tổng quát sự vật , xem xét sự vật một cách kĩ lưỡng , tránh nhìn một mặt,một khía cạnh mà đã vội vàng kết luận B. Phải biết chọn bạn mà chơi , không nên chơi với những kẻ hay gây lộn như năm ông thầy bói mù
C. Phải có cách xem xét sự vật cho phù hợp với mục đích D. Nhắc nhỏ mọi người tránh nhìn hiện tượng , sự vật một cách phiến diện

Câu 2

Bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”( Minh Huệ )  kể lại chuyện gì ?

A. Kể chuyện anh đội viên thức dậy vẫn thấy Bác không ngủ B. Kể chuyện đoàn dân công phải dải lá cây làm chiếu giữa trời mưa lâm thâm
C. Kể chuyện tình cảm của nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu D.

Kể chuyện về một đêm không ngủ của Bác Hồ

Câu 3

 “ Ngoài thềm rơi chiếc lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng” (Trần Đăng Khoa) Câu thơ trên sử dụng kiểu ẩn dụ nào ?

A. Ẩn dụ hình thức B. Ẩn dụ cách thức
C. Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác D. Ẩn dụ phẩm chất.

Câu 4

Dòng nào không nói đúng ý nghĩa của câu thơ “Ra thế-Lượm ơi !” ?

A. Sự đau xót của tác giả trước tin Lượm hi sinh B. Sự bất ngờ của tác giả trước tin Lượm hi sinh
C. Sự nghi ngờ của tác giả trước tin Lượm hi sinh D. Câu hỏi và gọi Lượm

Câu 5

Tác giả Tố Hữu gặp Lượm ở địa danh nào ?

A. Đồn Mang Cá B. Hà Nội
C. Sài Gòn D. Hàng Bè ( Huế )

Câu 6

  “Ngày Huế đổ máu
                 Chú Hà Nội về
                 Tình cờ chú cháu
                 Gặp nhau Hàng Bè
Đoạn thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ?

A. Ẩn dụ B. Hoán dụ
C. So sánh D. Nhân hoá

Câu 7

Bài thơ “Mưa” của Trần đăng Khoa được sáng tác năm nào ?

A. 1965 B. 1966
C. 1967 D. 1968

Câu 8

 Thể loại văn bản Cô Tô là :

A. B. Phóng sự
C. Tự sự D. Hồi kí

Câu 9

 “Mặt trời nhú lên dần dần , rồi lên cho kì hết . Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn . Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng .Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ bình minh để mong cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông .” Đoạn văn trên sử dụng biện pháp nghệ thuật nào là chính ?

A. Hoán dụ B. So sánh
C. Ẩn dụ D. Nhân hóa

Câu 10

Dòng nào nói đúng nhất về vai trò thành phần chính của câu ?

A.

Là thành phần giúp cho câu hoàn chỉnh và diễn đạt một ý trọn vẹn

B.

Là những thành phần luôn đi kèm với một số thành phần phụ

C.

 Là những thành phần bắt buộc phải có mặt trong câu để câu diễn đạt được một ý trọn vẹn

D.

Là những thành phần bắt buộc phải có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt được một ý trọn vẹn

Câu 11

Dòng nào nói đúng nhất về vị trí và vai trò của cây tre trong đời sống con người Việt Nam ? 

A.

Tre là một người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam ta

B.

Tre là một người bạn thân thiết của người nông dân,bạn thân của nhân dân Việt Nam

C.

Tre gắn bó với con người trong chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước

D.

Tre gắn bó với người nông dân trong cuộc sống hàng ngày và đặc biệt là trong lao động sản xuất

Câu 12

“Vào đâu tre cũng sống , ở đâu tre cũng xanh tốt . Dáng tre vươn mộc mạc , màu tre tươi nhũn nhặn . Rồi tre lớn lên , cứng cáp , dẻo dai ,vững chắc  .” Ý chính của đoạn văn trên là gì ?

A.

Ca ngợi sự giản dị của tre

B.

Ca ngợi giá trị của tre

C.

Ca ngợi những phẩm chất cao quí của tre

D.

Ca ngợi vẻ đẹp chung của cây tre

Câu 13

Đoạn văn “Vào đâu tre cũng sống , ở đâu tre cũng xanh tốt . Dáng tre vươn mộc mạc , màu tre tươi nhũn nhặn . Rồi tre lớn lên,cứng cáp , dẻo dai ,vững chắc .” sử dụng biện pháp tu từ gì ?

A.

Hoán dụ

B.

Nhân hóa

C.

 Ẩn dụ

D.

So sánh

Câu 14

“Vào đâu tre cũng sống , ở đâu tre cũng xanh tốt . Dáng tre vươn mộc mạc , màu tre tươi nhũn nhặn .Rồi tre lớn lên , cứng cáp ,dẻo dai ,vững chắc .” Đoạn văn trên có mấy từ láy ?

A. Hai B. Ba
C. Bốn D. Năm

Câu 15

Các từ: “lớn lên , cứng cáp , dẻo dai , vững chắc” trong câu “Rồi tre lớn lên , cứng cáp , dẻo dai , vững chắc .” là thành phần nào của câu ?

A.

Chủ ngữ

B. Vị ngữ
C.

Thành phần phụ

D.

Không thuộc thành phần nào

Câu 16

Nội dung của văn bản “Lòng yêu nước” của tác gaiả I. Ê-ren-bua là ?

A. Những biểu hiện lòng yêu nước của nhân dân Nga-Xô viết B. Thể hiện lòng yêu nước của nhân dân Nga-Xô viết
C. Lòng yêu nước là động lực giúp người dân đứng lên chống quân xâm lược , bảo vệ Tổ quốc. D. Cả A, B, C

Câu 17

Văn bản “Lao xao” của Duy Khán có sự kết hợp của các phương thức biểu đạt nào ?

A.

Tự sự và nghị luận

B.

Tự sự và miêu tả

C.

Biểu cảm và miêu tả

D.

Tự sự và thuyết minh

Câu 18

 “ Bây giờ là chớm hè . Cây cối um tùm . Cả làng thơm .Cây hoa lan nở hoa trắng xóa .Hoa giẻ từng chùm mảnh dẻ .Ong vàng , ong vò vẽ , ong mật đánh lộn nhau để chúng hút mật ở
hoa . Chúng đuổi cả bướm .” Đoạn văn trên có mấy câu trần thuật đơn không có từ  ?

A. Một B. Ba
C. Năm D. Sáu

Câu 19

Trong văn bản “Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử” khi viết “ Cầu Long Biên đã trở thành chứng nhân lịch sử”, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ?

A. Nói quá B. Liệt kê
C. Nhân hóa D. So sánh

Câu 20

Trong các câu sau,câu nào không đầy đủ thành phần chính ?

A. Cầu Long Biên có một tuyến đường sắt B. Cầu Long Biên có một tuyến đường sắt chạy giữa
C. Cầu Long Biên một tuyến đường sắt chạy giữa D. Một tuyến đường sắt chạy giữa cầu Long Biên

Câu 21

 “Lòng thèm khát của họ sẽ ngấu nghiến đất đai , rồi để lại đằng sau những bãi hoang mạc .” (Bức thư của thủ lĩnh da đỏ). Câu văn trên thể hiện điều gì ?

A. Phản ánh chính sách cai trị và bóc lột thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc B. Phản ánh chế độ bóc lột người tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc
C. Phản ánh hậu quả trong việc khai thác thiên nhiên và đối xử đối với người da đỏ của người da trắng D. Phê phán lòng tham và sự thiếu ý thức của người da trắng trong việc ứng xử với thiên nhiên

Câu 22

 “Lòng thèm khát của họ sẽ ngấu nghiến đất đai , rồi để lại đằng sau những bãi hoang mạc.” Người thủ lĩnh da đỏ đã bộc lộ tình cảm gì trong câu văn trên ?

A.

Căm thù và trách móc người da trắng

B.

Xót xa trước cách  ứng xử với thiên nhiên của người da trắng

C.

Tiếc nuối và thất vọng về thái độ của người da trắng với thiên nhiên

D.

Tố cáo và giễu cợt người da trắng

Câu 23

 Ý nghĩa giáo dục quan trọng nhất được hướng tới trong văn bản “ Động Phong Nha” là gì ?

A. Ý thức mở mang hiểu biết B. Lòng yêu nước và tự hào dân tộc
C. Thói quen tận dụng lợi thế thiên nhiên ban cho D.

Ý thức bảo vệ thiên nhiên và danh lam thắng cảnh

Câu 24

Dòng nào nói đúng nhất tâm trạng của nhân vật người mẹ vào đêm trước ngày khai trường của con trong văn bản “Cổng trường mở ra” ( Lí Lan ) ?

A.

Vì mẹ thật sự lo lắng cho buổi khai trường đầu tiên trong cuộc đời của con

B.

Vì mẹ đã rất nhiều năm vất vả để nuôi con , giờ thấy ngày mai con được đến trường nên vui quá không thể ngủ được

C.

 Vì mẹ quá vui sướng bởi đứa con của mình sắp trở thành học sinh lớp Một

D.

Vì mẹ hồi hộp , cảm động,tin tưởng,nhớ ngày khai giảng đầu tiên của mình , nghĩ về ngày mai của đứa con

Câu 25

Trong văn bản “Cổng trường mở ra” (Lí Lan) , người mẹ đã mong muốn điều gì cho con ?

A.

Mong con được đi học để bằng chúng bạn

B. Mong con vui sướng vì có đủ sách vở để đi học
C. Mong ấn tượng về ngày đầu tiên đi học sẽ khắc sâu mãi trong lòng con , để rồi mỗi khi nhớ lại , lòng con lại rạo rực những cảm xúc bâng khuâng , xao xuyến. D. Mong con đến trường có nhiều bạn mới , được thầy yêu,bạn quí.

Câu 26

Trong văn bản “Mẹ tôi” (A. Đơ-mi-xi ) , vì sao người bố lại viết thư cho En-ri-cô ?

A.

Vì muốn trò chuyện tâm tình về tương lai của En-ri-cô

B. Vì muốn động viên En-ri-cô cố gắng vươn lên trong học tập
C.

Vì muốn nhắc nhở và phê bình nghiêm khắc con về hành động thiếu lễ độ với mẹ trước mặt cô giáo

D.

Vì nhằm phê bình nghiêm khắc sự lười học của En-ri –cô

Câu 27

Trong văn bản “Mẹ tôi”, người bố cho rằng ngày buồn thảm nhất với En-ri-cô là ngày nào ?

A. Ngày En-ri-cô không còn mẹ B. Ngày En-ri-cô bị cô giáo đuổi học
C. Ngày En-ri-cô bị ốm nên phải nằm viện D. Ngày En-ri-cô không được bố ôm hôn , vì đã hỗn với cô giáo

Câu 28

Trong các từ sau , từ nào là từ ghép chính phụ ?

A. Tươi tốt B. Nhà cửa
C. Cô giáo D. Trầm bổng

Câu 29

Trong các từ sau,từ nào là từ  không phải là từ ghép đẳng lập ?

A. Quần áo B. Bàn ghế
C. Cơm nước D. Xinh xắn

Câu 30

 Lựa chọn từ nào sau đây để điền  vào cả hai chỗ /…/ cho phù hợp ?
“/…./  là một trong những tính chất quan trọng nhất của  văn bản .Trong một văn bản có tính /…/ , các câu , các đọan phải được nối liền với nhau một cách tự nhiên , hợp lí,để việc diễn đạt trở nên dễ hiểu , không bị rời rạc và hỗn độn .”để đoạn văn đó có nội dung thích hợp ?

A. Dấu câu B. Bố cục
C. Liên kết D. Đoạn văn
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn