Đề thi Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 22 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 24/02/2017
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/02/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 22 câu
Lượt xem 1407 lượt xem Lượt thi 103 lượt thi

Câu 1

Công cuộc Đổi mới được manh nha từ năm

A.

1979

B.

1980

C.

1981

D.

1982

Câu 2

Lĩnh vực được tiến hành đổi mới đầu tiên là:

A.

Công nghiệp

B.

Nông nghiệp

C.

Dịch vụ

D.

Tiểu thủ công nghiệp

Câu 3

Nội dung nào sau đây không phải là xu thế Đổi mới nền kinh tế - xã hội của nước ta:

A.

Dân chủ hoá đời sống kinh tế - xã hội

B.

Thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo

C.

Phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

D.

Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới

Câu 4

Thành tựu to lớn về mặt xã hội mà công cuộc Đổi mới ở nước ta đạt được là:

A.

Lạm phát đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con số

B.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao

C.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá

D.

Công cuộc xoá đói giảm nghèo đạt được nhiều thành tự to lớn

Câu 5

Việt nam và Hoa kỳ bình thường hoá quan hệ vào năm nào:

A.

1994

B.

1995

C.

1996

D.

1997

Câu 6

Biểu hiện của dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá là:

A.

Các vùng kinh tế trọng điểm được hình thành

B.

Các trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn được phát triển

C.

Tỉ trọng các khu vực nông-lâm-ngư nghiệp giảm

D.

Vùng sâu, vung xa, vùng núi...được ưu tiên phát triển  

Câu 7

Nước ta đã là thành viên của ASEAN từ năm nào

A.

1994

B.

1995

C.

1996

D.

1997

Câu 8

Việt nam đã chính thước trở thành thành viên của Tổ chức Thương Mại Thế Giới vào năm:

A.

2000

B.

2002

C.

2004

D.

2006

Câu 9

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, một trong những động lực chủ yếu làm cho sản phẩm kinh tế nước ta ngày càng có chất lượng hơn là

A.

Nguồn vốn bên ngoài dồi rào

B.

Nhiều công nghiệp hiện đại do bên ngoài đưa vào trong nước

C.

Nền kinh tế ở thế bị cạnh tranh quyết liệt bởi các nền kinh tế phát triển

D.

Thị trường bên ngoài ngày càng được mở rộng

Câu 10

Thành tựu to lớn của nước ta trong công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực là

A.

Đã thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư nước ngoài (ODA,FDI)

B.

Tình trang khủng hoảng kinh tế - xã hội được đẩy lùi

C.

Tỉ lệ tăng trưởng GDP khá cao

D.

Tỉ trọng công nghiệp và xây dựng tăng nhanh nhất trong cơ cấu kinh tế

Câu 11

Định hướng nào sau đây không phải là định hướng chính để đây mạnh công cuộc Đổi mới?

A.

Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển nền kinh tế tri thức

B.

Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng tiềm lực kinh tế quốc gia

C.

Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục dân số - kế hoạch hoá gia đình

D.

Có các giải pháp hữu hiệu bảo về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững

Câu 12

Thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới là

A.

Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ chuyển biến rõ nét

B.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế - khoa học kỹ thuật

C.

Đẩy mạnh ngoại thương

D.

Thu hút được nhiều nguồn vốn FDI

Câu 13

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới?

A.

Nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu.

B.

Chịu hậu quả nặng nề do chiến tranh.

C.

Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.

D.

Có tình trạng khủng hoảng kéo dài.

Câu 14

Trên bản đồ thế giới, nước ta nằm ở:

A.

Bán đảo trung ấn, khu vực nhiệt đới.

B.

Rìa phía Đông bán đảo đông dương, gần trung tâm Đông nam Á.

C.

Phía đông thái bình dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới.

D.

Rìa phía đông châu Á, khu vực ôn đới.

Câu 15

Khoán 10 được gọi là khoán:

A.

Gọn

B.

Việc làm

C.

Sản phẩm

D.

Câu B + C đúng

Câu 16

Sự kiện được xem là quan trọng của nước ta vào năm 2007:

A.

Bình thường hoá quan hệ với Hoa kỳ

B.

Gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

C.

Trở thành thành viên chinh thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)

D.

Tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái bình Dương

Câu 17

Sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ được thể hiện rõ rệt ở:

A.

Tỷ trọng của Nông - Lâm - Ngư nghiệp giảm

B.

Hội nhập kinh tế được đẩy mạnh

C.

Một số mặt hàng được xuất khẩu lớn.

D.

Các vùng chuyên canh nông nghiệp được phát triển

Câu 18

Những đổi mới kinh tế của đất nước ta bắt đầu từ lĩnh vực

A.

Công nghiệp

B.

Nông nghiệp

C.

Dịch vụ

D.

Giao thông vận tải

Câu 19

Công cuộc Đổi mới của nước ta thực sự bắt đầu từ năm:

A.

1985

B.

1986

C.

1987

D.

1988

Câu 20

Trong cơ cấu kinh tế thời kì đổi mới, tỉ trọng tăng nhanh nhất thuộc về khu vực:

A.

Nông nghiệp

B.

Công nghiệp và xây dựng

C.

Dịch vụ

D.

Công nghiệp và dịch vụ

Câu 21

Thành tựu nào sau đây không thuộc lĩnh vực cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ?

A.

Các vùng kinh tế trọng điểm được hình thành

B.

Các trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn được hình thành

C.

Công cuộc xoá đói, giảm nghèo có hiệu quả

D.

Vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được ưu tiên phát triển

Câu 22

Năm 1995, Việt Nam có sự kiện nào sau đây:

A.

Việt nam và Hoa kỳ bình thường hoá quan hệ.

B.

Việt nam gia nhập ASEAN

C.

Việt nam gia nhập WTO

D.

Câu A + B đúng

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn