Kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 11 bài "Lưu biệt khi xuát dương"

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 25/03/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 241 lượt xem Lượt thi 2 lượt thi

Câu 1

Dòng nào dưới đây nói đúng hoàn cảnh ra đời hài thơ “Xuất dương lưu biệt” của Phan Bội Châu?

A.

Phan Bội Châu viết bài thơ này từ biệt bạn bè, đồng chí khi ông chuẩn bị lên đường sang Nhật.

B.

Phan Bội Châu từ biệt một số băng hữu Trung Quốc, khi bị Pháp bắt ở Thượng Hải và đưa về nước xét xử.

C.

Phan Bội Châu từ biệt bạn bè ở Trung Kì ra Bắc để chuẩn bị thành lập Duy Tân hội.

D.

Phan Bội Châu từ biệt lúc đưa Cường Để lên đường sang Nhật.

Câu 2

Dòng nào sau đây nói đúng năm sinh và năm mất của Phan Bội Châu?

A.

Sinh năm 1910, mất năm 1942

B.

Sinh năm 1915, mất năm 1951

C.

Sinh năm 1867, mất năm 1940

D.

Sinh năm 1912, mất năm 1939

Câu 3

Địa danh nào sau đây là quê hương của Phan Bội Châu?

A.

Làng Nhân Mục, huyện Từ Liêm, Hà Nội

B.

Làng Nhân Mục, huyện Từ Liêm, Hà Nội

C.

Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, Nam Định

D.

Làng Đan Nhiệm (xã Nam Hoà), huyện Nam Đàn, Nghệ An

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn