Kỳ thi thử THPT quốc gia lần 1 năm 2020 – Sở GD & ĐT Nghệ An

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 17/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 481 lượt xem Lượt thi 43 lượt thi

Câu 1

Cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN

A.

hợp tác và phát triển.

B.

căng thẳng, phức tạp.

C.

đối đầu căng thẳng.

D.

từ đối đầu chuyển sang đối thoại.

Câu 2

Tội ác lớn nhất của chủ nghĩa Apácthai gây ra cho nhân dân Nam Phi là gì?

A.

Gây chia rẽ nội bộ người Nam Phi.

B.

Sự phân biệt, kì thị chủng tộc đối với người da đen.

C.

Bóc lột tàn bạo người da đen

D.

Tước quyền tự do của người da đen

Câu 3

Tại sao Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng tháng 2-1951 quyết định tách Đảng cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một Đảng riêng?

A.

Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ mỗi nước Đông Dương.

B.

Đặt cơ sở cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

C.

Phù hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc.

D.

Giải quyết vấn đề dân chủ ở mỗi nước Đông Dương.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn