Luyện thi THPT quốc gia môn Anh theo chuyên đề: Bài tập về trọng âm Tiếng Anh

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 12/03/2020
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 12/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 307 lượt xem Lượt thi 23 lượt thi

Câu 1

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

A.

eliminate

B.

argument

C.

achievement

D.

involvement

Câu 2

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

A.

resources

B.

volcanic

C.

promotion

D.

delicate

Câu 3

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

A.

reject

B.

attract

C.

beauty

D.

decide

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn