Ôn tập Kiến thức Toán 9 trường THCS Nguyễn Tất Thành

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 35 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 26/05/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 35 câu
Lượt xem 9,456 lượt xem Lượt thi 974 lượt thi

Câu 1

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: B = x- 2x + 3 là:

A.

5

B.

1

C.

3

D.

2

Câu 2

Phân tích đa thức √a - √ab thành nhân tử ta được:

A.

√a(1 - √b)

B.

√a(√a - √b)

C.

√b(1 - √a)

D.

√b(√a - √b)

Câu 3

Với m < -2 biểu thức \( {\sqrt{m^2 + 4m + 4} \over m+ 2} \) có giá trị rút gọn là: ..............

A.

-1

B.

1

C.

-2

D.

2

Câu 4

Tập nghiệm của phương trình Ix - 1I = x + 1 có số phần tử là: .............

A.

2

B.

1

C.

5

D.

3

Câu 5

Một hình nón có đường sinh dài 15 cm và diện tích xung quanh là  . Tính chiều cao của hình nón đó.

A.

h = 9 (cm)

B.

 h = 11 (cm)

C.

h = 10 (cm)

D.

h = 12 (cm)

Câu 6

Gọi R là bán kính của đường tròn đáy hình trụ, h là chiều cao của hình trụ. Công thức tính thể tích hình trụ là

A.

B.

C.

D.

Câu 7

Một chiếc xô hình nón cụt làm bằng tôn để đựng nước. Các bán kính đáy là  14 cm và 9 cm, chiều cao là 23 cm. Tính diện tích tôn để làm xô (không kể diện tích các chỗ ghép).

A.

B.

C.

D.

Câu 8

Một hình trụ có bán kính đáy là 3 cm.  Biết diện tích toàn phần gấp đôi diện tích xung quanh. Tính chiều cao của hình trụ.

A.

h = 3 cm

B.

h = 5 cm

C.

h = 4 cm

D.

h = 2 cm

Câu 9

Độ dài cung tròn 120của đường tròn có bán kính 3 cm là:

A.

cm

B.

4cm

C.

3cm

D.

2cm

Câu 10

Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ dây cung CD vuông góc với AB tại I  (I nằm giữa A và O ). Lấy điểm E trên cung nhỏ BC ( E khác B và C ), AE cắt CD tại F. Chọn câu trả lời sai

A.

Khi E chạy trên cung nhỏ BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp ∆CEF luôn thuộc một đường thẳng cố định

B.

Khi E chạy trên cung nhỏ BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp ∆CEF luôn thuộc một đường tròn cố định

C.

 AE.AF = AC2

D.

BEFI là tứ giác nội tiếp đường tròn

Câu 11

Trên một đường tròn, có cung AB bằng 1400, cung AD nhận B làm điểm chính giữa. Cung CB nhận A làm điểm chính giữa. Tính số đo cung lớn CD

A.

3000

B.

400

C.

3600

D.

600

Câu 12

Tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) và (O’) có hai tiếp điểm với đường tròn (O) ở A; với đường tròn (O’) ở B. Đường thẳng AB cắt đường nối tâm OO’ ở C. Biết OO’ = 21 cm và độ dài bán kính hai đường tròn (O) và (O’) lần lượt là 17 cm; 10 cm. Khi đó, khoảng cách từ C đến O bằng:

A.

53 cm 

B.

51 cm 

C.

45 cm 

D.

47 cm

Câu 13

Đường tròn (O’) tiếp xúc với các cạnh bên AB; AC và cung BC của đường tròn (O; R)  ngoại tiếp tam giác cân ABC có góc A = 600 có bán kính bằng:

A.

R

B.

2R

C.

D.

Câu 14

Cho đường tròn (O; 2cm) và một điểm A chạy trên đường tròn đó. Từ A vẽ tiếp tuyến xy. Trên xy lấy một điểm M sao cho AM =   (cm). Khi đó điểm M di động trên:

A.

Đường tròn (O; 5cm) 

B.

Đường tròn (O; 3cm) 

C.

Đường tròn (O; 2cm)

D.

Đường tròn (O; 4cm)

Câu 15

Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau và cách nhau một khoảng là 5 cm. Lấy O thuộc b, vẽ đường tròn tâm O bán kính 5 cm. Khi đó:

A.

Đường thẳng a tiếp xúc với đường tròn

B.

Đường thẳng a không cắt đường tròn

C.

Đường thẳng a và đường tròn cắt nhau

D.

Đường thẳng a và đường tròn không có điểm chung

Câu 16

Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. GỌi M; N lần lượt là trung điểm của OA; OB. Qua M và N lần lượt vẽ các dây CD và EF song song với nhau (C và E cùng nằm trên 1 nửa đường tròn đường kính AB). Giả sử CD và EF cùng tạo với AB một góc là   . Tính diện tích tứ giác CDEF

A.

B.

C.

D.

Câu 17

Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. GỌi M; N lần lượt là trung điểm của OA; OB. Qua M và N lần lượt vẽ các dây CD và EF song song với nhau (C và E cùng nằm trên 1 nửa đường tròn đường kính AB). Tứ giác CDEF là hình gì?

A.

Hình vuông 

B.

Hình thang cân

C.

Hình thoi

D.

Hình chữ nhật

Câu 18

Cho đường tròn (O) và điểm M trong đường tròn (M; O). Điểm P nằm trên đường tròn, để góc OPM lớn nhất thì điểm P cần thỏa mãn điều kiện:

A.

Nằm trên dây cung vuông góc với OM tại M

B.

Nằm trên đường nối dài tia OM 

C.

Nằm trên dây cung song song với OM 

D.

Nằm trên đường nối dài tia MO

Câu 19

Giá trị của y là bao nhiêu, biết:

A.

40

B.

60

C.

50

D.

70

Câu 20

\(\sqrt{(x-6)^2}= 6 -x\) khi:

A.

\(x<6\)

B.

\(x>6\)

C.

\(x\leq 6\)

D.

\(x\geq 6\)

Câu 21

Giá trị của biểu thức \(\sqrt{4s2\sqrt3} - 1\) bằng:

A.

\(\sqrt3\)

B.

\(\sqrt3 -2\)

C.

\(2\sqrt3\)

D.

\(2-\sqrt3\)

Câu 22

\(\bigtriangleup ABC\) có Â = 90o, AB  = 6, AC = 8, BC =10. Độ dài đường cao AH là:

A.

4,8

B.

8,4

C.

4

D.

8

Câu 23

Căn bậc ba của 27 là:

A.

3

B.

-3

C.

3 và -3

D.

9

Câu 24

Trong đường tròn (O; R) dây AB < CD, H và K lần lượt là trung điểm của AB và CD. Khi đó:

A.

OH = OK.

B.

OH > OK.

C.

OH < OK.

D.

OH = 2OK.

Câu 25

Giá trị của x thoả mãn \(\sqrt {121x} - \sqrt x=100\) là:

A.

1

B.

121

C.

56

D.

100

Câu 26

Cho đại lượng y  phụ thuộc vào đại lượng x, y là hàm số của x nếu:

A.

Với mỗi giá trị của x xác định được nhiều giá trị tương ứng của y.

B.

Với mỗi giá trị của x đều không xác định được giá trị của y.

C.

Với mỗi giá trị của x luôn xác định được chỉ một giá trị của y.

D.

Với mỗi giá trị của x luôn xác định được giá trị của y.

Câu 27

Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc ngoài với đường tròn ( O; 3cm) nằm trên :

A.

Đường thẳng ;

B.

Đường tròn ( O ; 3cm );

C.

Đường tròn ( O ; 1cm ) ;

D.

Đường tròn ( O ; 4cm );

Câu 28

Tỉ số bán kính đường đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp tam giác đều bằng

A.

\(1\over 3\)

B.

\(1\over 2\)

C.

\(1\over \sqrt2\)

D.

2

Câu 29

Cho đường tròn (O) đường kính AB, M là điểm nằm trên đường tròn (M  khác A và B) .Số đo góc AMB  bằng:

A.

180o

B.

90o

C.

45o

D.

360o

Câu 30

Khi bán kính đáy của hình trụ tăng gấp 2 lân, chiều cao không đổi thì diện tích xung quanh của hình trụ đó tăng gấp

A.

2 Lần

B.

4 Lần

C.

6 Lần

D.

8 Lần

Câu 31

Khối nón có chiều cao bằng 12 cm, đường sinh bằng 15 cm thì có thể tích là:

A.

36π cm

B.

81π cm

C.

162π cm

D.

324π cm

Câu 32

Diện tích mặt cầu có bán kính bằng 2 cm là:

A.

2π cm2

B.

4π cm2

C.

8π cm2

D.

16π cm2

Câu 33

Đường tròn tâm O có đường kính 10cm. Dây CD của đường tròn cách tâm O là 3cm. Độ dài dây CD là:

A.

4cm

B.

5cm

C.

6cm

D.

8cm

Câu 34

So sánh 9 và √79 ta có kết luận sau:

A.

9 < √79

B.

9 = √79

C.

9 > √79

D.

Không so sánh được

Câu 35

cho 4/3=16/-x thì giá trị của x là

A.

4

B.

-4

C.

12

D.

-12

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán