Ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lí chuyên đề Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 11/09/2020
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 11/09/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 538 lượt xem Lượt thi 25 lượt thi

Câu 1

Trong giai đoạn từ 1990 đến nay, cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng: 

A.

Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III. 

B.

Giảm tỉ trọng khu vực I và II, tăng tỉ trọng khu vực III. 

C.

Giảm tỉ trọng khu vực I,  khu vực II không đổi, tăng tỉ trọng khu vực III. 

D.

Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng nhanh tỉ trọng khu vực II, khu vực III không đổi.

Câu 2

Trong nội bộ ngành, sản xuất nông nghiệp nước ta đang chuyển dịch theo hướng : 

A.

Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi. 

B.

Tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi gia súc lớn, giảm tỉ trọng các sản phẩm không qua giết thịt. 

C.

Giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi gia súc lớn, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi gia cầm. 

D.

Tăng tỉ trọng trồng cây ăn quả, giảm tỉ trọng ngành trồng cây lương thực. 

Câu 3

Cơ cấu sàn xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng 

A.

tăng tỉ trọng sản phẩm chất lượng thấp

B.

đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp

C.

tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác

D.

giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn