Ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lí chuyên đề Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 28/08/2020
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/08/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 342 lượt xem Lượt thi 8 lượt thi

Câu 1

Nguyên nhân lớn nhất làm cho tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta giảm là do thực hiện  

A.

Công tác kế hoạch hóa gia đình

B.

Việc giáo dục dân số 

C.

Pháp lệnh dân số 

D.

Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình 

Câu 2

Biểu hiện rõ rệt về sức ép của gia tăng dân số nhanh đến chất lượng cuộc sống là làm:

A.

Giảm GDP bình quân đầu người

B.

Cạn kiệt tài nguyên

C.

Ô nhiễm môi trường

D.

Giảm tốc độ phát triển kinh tế.

Câu 3

Người Việt ở nước ngoài sinh sống nhiều nhất ở:

A.

Đông Á

B.

Ôxtrâylia

C.

Châu Âu

D.

Bắc Mĩ

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn