Ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lí chuyên đề Địa lí ngành nông nghiệp

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 16/09/2020
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 16/09/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 594 lượt xem Lượt thi 26 lượt thi

Câu 1

Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất ở nông thôn nước ta là biện pháp nhằm

A.

phát triển giao thông nông thôn

B.

phát triển nông nghiệp cổ truyền

C.

giảm tỉ lệ thiếu việc làm

D.

giảm tỉ suất sinh ở nông thôn.

Câu 2

Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự phân hóa mùa vụ trong nông nghiệp ở nước ta?

A.

Sự phân hóa đất đai

B.

Hệ thống sông khác nhau

C.

Sự phân hóa khí hậu

D.

Độ cao địa hình khác nhau

Câu 3

Diện tích đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay bị thu hẹp, chủ yếu do sự phát triển của

A.

công nghiệp hóa, đô thị hóa

B.

hiện đại hóa, cơ giới hóa

C.

đô thị hóa, cơ giới hóa

D.

cơ giới hóa, thủy lợi hóa

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn