Ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lí chuyên đề Thiên nhiên phân hóa đa dạng

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 28/08/2020
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/08/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 231 lượt xem Lượt thi 7 lượt thi

Câu 1

Sự phân hóa đai địa hình: vùng biển - thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi là biểu hiện của sự phân hóa theo:

A.

Đông – Tây.   

B.

Bắc – Nam. 

C.

Đất đai.     

D.

Sinh vật. 

Câu 2

Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở nước ta phổ biến các loại đất nào sau đây?

A.

Feralit nâu đỏ và đất mùn thô

B.

Feralit có mùn và mùn thô

C.

Feralit nâu đỏ và đất phù sa

D.

Feralit có mùn và đất mùn

Câu 3

Đặc trưng khí hậu của phần lãnh thổ phía Bắc là:

A.

Cận xích đạo gió mùa

B.

Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.

C.

Nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh

D.

Cận nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn