Ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lí chuyên đề Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 18/09/2020
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/09/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 3,571 lượt xem Lượt thi 795 lượt thi

Câu 1

Đây là biện pháp có ý nghĩa hàng đầu đối với việc sử dụng hợp lí đất đai ở Đồng bằng sông Hồng. 

A.

Đẩy mạnh thâm canh

B.

Quy hoạch thuỷ lợi

C.

Khai hoang và cải tạo đất

D.

Trồng rừng và xây dựng thuỷ lợi

Câu 2

Đồng bằng sông Hồng tiếp giáp với 

A.

Biển Đông. 

B.

Bắc Campuchia 

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ. 

D.

Đông Nam Lào 

Câu 3

Trong cơ cấu sử dụng đất ở đồng bằng sông Hồng, loại đất nào chiếm tỉ lệ cao nhất? 

A.

Đất ở.     

B.

Đất chuyên dùng. 

C.

Đất nông nghiệp. 

D.

Đất chưa sử dụng, sông suối. 

Câu 4

Xu hướng chung của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều hướng tích cực của đồng bằng sông Hồng là 

A.

Tăng tỉ trọng khu vực I, giảm tỉ trọng khu vực II và III 

B.

Tăng tỉ trọng khu vực I và II, giảm tỉ trọng khu vực III 

C.

Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III 

D.

Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trọng khu vực III 

Câu 5

Đây là biện pháp có ý nghĩa hàng đầu đối với việc sử dụng hợp lí đất đai ở Đồng bằng sông Hồng?

A.

Đẩy mạnh thâm canh.       

B.

Quy hoạch thuỷ lợi 

C.

Khai hoang và cải tạo đất

D.

Trồng rừng và xây dựng thuỷ lợi 

Câu 6

Nhận xét nào sau đây không đúng về hạn chế chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng?

A.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, còn chậm

B.

Thiếu nguyên liệu cho việc phát triển công nghiệp

C.

Chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai như bão lụt

D.

Mật độ dân số nhỏ hơn nhiều lần so với cà nước

Câu 7

Cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, chủ yếu do tác động của

A.

tài nguyên thiên nhiên phong phú

B.

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

C.

thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng

D.

nguồn lao động dồi dào, kĩ thuật cao

Câu 8

Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng là

A.

cơ sả hạ tầng còn hạn chế

B.

cơ cấu kinh tế chậm chuyển biến

C.

thiếu nguyên liệu tại chỗ

D.

có mật độ dân số cao

Câu 9

Phát biểu nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?

A.

Có nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán

B.

Số dân đông, mật độ cao nhất cả nước

C.

Tài nguyên đất, nước trên mặt xuống cấp

D.

Có đầy đủ khoáng sản cho công nghiệp.

Câu 10

Vùng nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng chuyên môn hóa sản xuất lúa chủ yếu do có

A.

đất phù sa màu mỡ, nhiệt ẩm dồi dào, nguồn nước phong phú

B.

nguồn nước phong phú, nhiệt ẩm dồi dào, nhiều giống lúa tốt

C.

nhiều giống lúa tốt, đất phù sa màu mỡ, có một mùa mưa lớn

D.

nhiệt ẩm dồi dào, có nhiều giống lúa tốt, đất phù sa màu mỡ

Câu 11

Việc làm đang là vấn đề nan giải ở Đồng bằng sông Hồng chủ yếu do:

A.

nguồn lao động dồi dào, kinh tế còn chậm phát triển

B.

dân đông, tài nguyên tự nhiên bị khai thác quá mức

C.

mật độ dân số cao, phân bố dân cư không đồng đều

D.

lao động trồng trọt đông, dịch vụ còn chưa đa dạng

Câu 12

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

A.

Tăng trưởng kinh tế nhanh; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường

B.

Đẩy nhanh công nghiệp hóa và hiện đại hóa; giải quyết vấn đề việc làm.

C.

Phát huy các tiềm năng có sẵn; giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường

D.

Phát triển nhanh đô thị hóa; giải quyết vấn đề về tài nguyên, môi trường

Câu 13

 Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến vấn đề thiếu việc làm ở Đồng bằng sông Hồng

A.

Chất lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu

B.

Phân bố dân cư, nguồn lao động chưa hợp lí

C.

Có nhiều đô thị tập trung dân cư đông đúc

D.

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm

Câu 14

Giải pháp nào sau đây là chủ yếu để giải quyết tình trạng thiếu việc làm hiện nay ở Đồng bằng sông Hồng

A.

Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất.

B.

Tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa.

C.

Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

D.

Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động.

Câu 15

Việc phát triển nghề thủ công truyền thống ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay góp phần quan trọng nhất vào

A.

thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa.

B.

giải quyết sức ép về vấn đề việc làm.

C.

thay đổi phân bố dân cư trong vùng.

D.

đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Câu 16

Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là

A.

nâng cao hiệu quả kinh tế, khai thác tốt thế mạnh tự nhiên

B.

giải quyết tốt vấn đề việc làm, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa

C.

tạo ra hàng xuất khẩu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành

D.

giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đa dạng sản phẩm

Câu 17

Vùng nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng trồng được rau ôn đới chủ yếu là do có

A.

hai mùa mưa, khô nối tiếp nhau

B.

các loại đất với đặc tính phù hợp

C.

nguồn nước dồi dào, nhiệt ẩm đủ

D.

đất đai màu mỡ, mùa đông lạnh

Câu 18

Việc phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Hồng chủ yếu nhằm

A.

đẩy mạnh sản xuất chuyên môn hóa, tạo ra việc làm

B.

tăng chất lượng sản phẩm, tạo mô hình sản xuất mới

C.

thúc đẩy phân hóa lãnh thổ, khai thác hợp lý tự nhiên

D.

đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo ra nhiều lợi nhuận

Câu 19

Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu trồng trọt ở Đồng bằng sông Hồng là

A.

tạo ra nguồn hàng xuất khẩu, thúc đảy sự phân hóa lãnh thổ

B.

đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất, giải quyết tốt việc làm

C.

khắc phục tính mùa vụ, đa dạng cơ cấu sản phẩm của vùng

D.

tạo nhiều nông sản hàng hóa, khai thác hiệu quả tài nguyên

Câu 20

Với mùa đông lạnh và có mưa phùn, Đồng bằng sông Hồng có lợi thế để

A.

nuôi được nhiều gia súc ưa lạnh

B.

trồng được các cây công nghiệp lâu năm

C.

tăng thêm được một vụ lúa

D.

trồng được các loại rau ôn đới

Câu 21

Phải đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng vì

A.

tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng còn chậm so với cả nước

B.

góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường

C.

khả năng khai thác, sử dụng và cải tạo tự nhiên của vùng còn rất lớn

D.

việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa phát huy hết thế mạnh của vùng

Câu 22

Ngập lụt nghiêm trọng nhất ở Đồng bằng sông Hồng là do

A.

do mưa lũ và triều cường

B.

mức độ đô thị hóa cao, diện mưa bão rộng, lũ tập trung trong các hệ thống sông lớn

C.

mưa bão lớn, nước biển dâng và lũ nguồn về

D.

mức độ đô thị hóa cao, diện mưa bão rộng, triều cường

Câu 23

Thế mạnh nổi bật về dân cư và lao động của vùng Đồng bằng sông Hồng là

A.

đông dân, lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật tập trung phần lớn ở các đô thị

B.

số dân đông, lao động dồi dào, có kinh nghiệm và trình độ

C.

dân đông, nguồn lao động dồi dào với truyền thống và kinh nghiệm sản xuất phong phú

D.

dân đông, chất lượng lao động đứng hàng đầu cả nước

Câu 24

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến năng suất lúa ở đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước là

A.

lịch sử khai thác lâu đời

B.

trình độ thâm canh cao

C.

đất đai màu mỡ

D.

cơ sở hạ tầng tốt

Câu 25

Hạn chế lớn nhất đối với phát triển công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là

A.

tài nguyên khoáng sản không thật phong phú

B.

cơ sở vật chất- kĩ thuật chưa đồng bộ

C.

chất lượng nguồn lao động còn hạn chế

D.

thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển công nghiệp còn hạn chế

Câu 26

Các ngành kinh tế biển quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng là

A.

Khai thác khoáng sản, giao thông vận tải biển

B.

Làm muối, đánh bắt thủy sản

C.

Giao thông vận tải, du lịch và nuôi trồng thủy sản

D.

Giao thông vận tải biển, du lịch và làm muối

Câu 27

Các trung tâm công nghiệp có qui mô lớn ở vùng Đồng bằng sông Hồng là

A.

Hà Nội, Vĩnh Yên

B.

Hải Phòng, Hải Dương

C.

Hà Nội, Hải Phòng

D.

Vĩnh Yên, Hải Phòng

Câu 28

Ngành công nghiệp được coi là ngành trọng điểm của Đồng bằng sông Hồng là

A.

công nghiệp khai thác khoáng sản

B.

công nghiệp hóa dầu

C.

công nghiệp điện tử - tin học

D.

công nghiệp chế biến - lương thực, thực phẩm

Câu 29

Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm của Đồng bằng sông Hồng

A.

Tài nguyên thiên nhiên rất phong phú đa dạng

B.

Có nhiều thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán...)

C.

Có một số tài nguyên thiên nhiên (đất, nước trên mặt...) bị xuống cấp

D.

Là vùng thiếu nguyên liệu cho việc phát triển công nghiệp

Câu 30

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết tỉnh Quảng Bình có khu kinh tế ven biển nào sau đây?

A.

Vũng Áng

B.

Hòn La

C.

Chân Mây - Lăng Cô

D.

Nghi Sơn

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán