Tổng hợp 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý: Đất nước nhiều đồi núi phần 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 02/03/2017
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 02/03/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,249 lượt xem Lượt thi 138 lượt thi

Câu 1

Khó khăn thường xuyên đối với giao lưu kinh tế giữa các vùng ở miền núi là: 

A.

Động đất 

B.

Khan hiếm nước 

C.

Địa hình bị chia cắt mạnh, sườn dốc 

D.

Thiên tai (lũ quét, xói mòn, trượt lỡ đất) 

Câu 2

Núi thấp ở nước ta có độ cao trung bình từ (m) 

A.

500 – 100. 

B.

500 – 1500. 

C.

600 – 1000. 

D.

500 – 1200 

Câu 3

Đỉnh phanxipăng cao bao nhiêu (m)? 

A.

3 143.   

B.

 3 134.   

C.

3 144. 

D.

3 343 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn