Tổng hợp 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý: Lao động và việc làm phần 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 26/03/2017
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/03/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 2,355 lượt xem Lượt thi 174 lượt thi

Câu 1

Năm 2003, chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong tổng số lao động của cả nước là khu vực : 

A.

Công nghiệp, xây dựng. 

B.

Nông, lâm, ngư. 

C.

Dịch vụ.     

D.

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

Câu 2

Theo thống kê năm 2005, lao động đã qua đào tạo so với lao động chưa qua đào tạo chiếm 

A.

1/2 

B.

1/3

C.

1/4 

D.

1/5 

Câu 3

Đặc tính nào sau đây không đúng hoàn toàn với lao động nước ta? 

A.

Cần cù, sáng tạo 

B.

Có khả năng tiếp thu, vận dụng khoa học kĩ thuật nhanh 

C.

Có ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao 

D.

Có kinh nghiệm sản xuất nông, lâm, ngư phong phú 

Câu 4

Trong cơ cấu lao động có việc làm theo thống kê năm 2005, lao động chiếm tỉ trọng lớn nhất thuộc về

A.

Công nghiệp – xây dựng 

B.

Nông – lâm – ngư nghiệp 

C.

Công nghiệp – xây dựng  và dịch vụ.         

D.

Dịch vụ 

Câu 5

 So với số dân, nguồn lao động chiếm (%) 

A.

40

B.

50

C.

60

D.

70

Câu 6

Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn có sự thay đổi theo hướng 

A.

Lao động thành thị tăng. 

B.

Lao động nông thôn tăng 

C.

Lao động thành thị giảm.   

D.

Lao động nông thôn không tăng 

Câu 7

Nguyên nhân làm cho thời gian lao động được sử dụng ở nông thôn ngày càng tăng là 

A.

Nông thôn có nhiều ngành nghề đa dạng 

B.

Đa dạng hóa cơ cấu kinh tế nông thôn 

C.

ở nông thôn, các ngành thủ công truyền thống phát triển mạnh 

D.

Nông thôn đang được công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Câu 8

Tỉ lệ lao động giữa nông thôn và thành thị năm 2005 ở nước ta 

A.

1 : 3. 

B.

2 : 3. 

C.

3 : 1

D.

3 : 2

Câu 9

Trong cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế (thống kê năm 2005), lao động chiếm tỉ trọng lớn nhất thuộc về khu vực 

A.

Kinh tế Nhà nước 

B.

Kinh tế ngoài Nhà nước 

C.

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

D.

Kinh tế Nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

Câu 10

Năm 2005, số dân hoạt động kinh tế của nước ta là (triệu người) 

A.

41,52

B.

42,53

C.

43,52

D.

43,51 

Câu 11

Phần lớn lao động nước ta chủ yếu trong khu vực 

A.

Công nghiệp – xây dựng 

B.

Nông – lâm – ngư nghiệp

C.

Dịch vụ.       

D.

Thương mại, du lịch 

Câu 12

Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trung bình của cả nước năm 2005 lần lượt là (%) 

A.

2,1 và 8,1. 

B.

8,1 và 2,1.     

C.

5,3 và 2,1. 

D.

8,1 và 1,1 

Câu 13

Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị là (%) 

A.

 5,3.   

B.

9,3.   

C.

4,5.   

D.

1,1 

Câu 14

Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tập trung chủ yếu ở 

A.

Miền núi

B.

Thành thị

C.

Nông thôn

D.

Đồng bằng 

Câu 15

Trong những năm gần đẩy, nước ta đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động là vì 

A.

Giúp phân bố lại dân cư và nguồn lao động 

B.

Góp phần đa dạng hóa các hoạt động sản xuất 

C.

Hạn chế tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm 

D.

Nhằm đa dạng các loại hình đào tạo 

Câu 16

Năm 2005, lao động trong khu vực nông, lâm, ngư chiếm (%) 

A.

 60,3

B.

57,3

C.

61,5

D.

34,5 

Câu 17

Cho các nhận định sau (1). Đa số lao động hoạt động ở khu vực ngoài nhà nước  (2). Lao động trong khu vực nông, lâm, ngư luôn luôn chiếm tỉ trọng cao (3). Lao động hoạt động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đang tăng (4). Tỉ lệ thiếu việc làm ở thành thị chiếm 5,3% năm 2005. Số nhận định sai là 

A.

0

B.

1

C.

2

D.

3

Câu 18

 Lao động ở khu vực I (nông, lâm, ngư nghiệp) chiếm tỉ trọng lớn do 

A.

Chính sách của nhà nước 

B.

Ảnh hưởng của chiến tranh 

C.

Xuất phát điểm kinh tế nước ta thấp.     

D.

Câu B + C đúng 

Câu 19

Vùng có tỉ lệ thất nghiệp làm thấp hơn mức trung bình của cả nước là 

A.

Tây Nguyên. 

B.

Tây Bắc 

C.

Đông Bắc.   

D.

Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 20

Vùng có tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn thấp hơn mức trung bình của cả nước là 

A.

Đông Nam Bộ.       

B.

Bắc Trung Bộ 

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ. 

D.

Đồng bằng sông Hồng 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán