Tổng hợp 30 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 09/04/2017
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 09/04/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 3,566 lượt xem Lượt thi 330 lượt thi

Câu 1

Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Tây Nguyên chủ yêu là: 

A.

Bò sữa. 

B.

Cây công nghiệp ngắn ngày 

C.

Cây công nghiệp dài ngày. 

D.

Gia cầm 

Câu 2

Vùng có số lượng trang trại nhiều nhất của nước ta hiện nay là : 

A.

Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

B.

Tây Nguyên. 

C.

Đông Nam Bộ.

D.

Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 3

Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên là : 

A.

Trình độ thâm canh.

B.

Điều kiện về địa hình. 

C.

Đặc điểm về đất đai và khí hậu. 

D.

Truyền thống sản xuất của dân cư. 

Câu 4

Đây là điểm khác nhau trong điều kiện sinh thái nông nghiệp giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long : 

A.

Địa hình. 

B.

Đất đai.   

C.

Khí hậu. 

D.

Nguồn nước. 

Câu 5

Việc hình thành các vùng chuyên canh ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long thể hiện xu hướng : 

A.

Tăng cường tình trạng độc canh. 

B.

Tăng cường chuyên môn hoá sản xuất. 

C.

Đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp. 

D.

Tăng cường sự phân hoá lãnh thổ sản xuất. 

Câu 6

Đa dạng hoá nông nghiệp sẽ có tác động : 

A.

Tạo nguồn hàng tập trung cho xuất khẩu. 

B.

Giảm bớt tình trạng độc canh. 

C.

Giảm thiểu rủi ro trước biến động của thị trường. 

D.

Tạo điều kiện cho nông nghiệp hàng hoá phát triển. 

Câu 7

Lúa, đay, cói, mía, vịt, thuỷ sản, cây ăn quả là sản phẩm chuyên môn hoá của vùng : 

A.

Đồng bằng sông Hồng. 

B.

Duyên hải miền Trung. 

C.

Đông Nam Bộ.   

D.

Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 8

Ở nước ta hiện nay, vùng có hai khu vực sản xuất nông nghiệp có trình độ thâm canh đối lập nhau rõ nhất là : 

A.

Tây Nguyên

B.

Đông Nam Bộ

C.

Đồng bằng sông Cửu Long

D.

Đồng bằng sông Hồng

Câu 9

Đây là đặc điểm sinh thái nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

A.

Đồng bằng hẹp, vùng đồi trước núi, khí hậu có mùa đông lạnh vừa. 

B.

Đồng bằng hẹp, đất khá màu mỡ, có nhiều vùng biển để nuôi trồng thuỷ sản. 

C.

Đồng bằng lớn, nhiều đất phèn đất mặn, khí hậu có hai mùa mưa, khô đối lập.

D.

Đồng bằng lớn, đất lúa nước, sông ngòi nhiều, khí hậu có mùa đông lạnh. 

Câu 10

Việc tăng cường chuyên môn hoá và đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp đều có chung một tác động là : 

A.

Cho phép khai thác tốt hơn các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 

B.

Giảm thiểu rủi ro nếu thị trường nông sản có biến động bất lợi. 

C.

Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm nhiều việc làm. 

D.

Đưa nông nghiệp từng bước trở thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá. 

Câu 11

Sản phẩm nông nghiệp có mức độ tập trung rất cao và đang tăng lên ở Đồng bằng sông Hồng là : 

A.

Lúa gạo

B.

Lợn

C.

Đay

D.

Đậu tương

Câu 12

Sản phẩm nông nghiệp có mức độ tập trung rất cao và đang tăng mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long là : 

A.

Lợn

B.

Gia cầm

C.

Dừa

D.

Thuỷ sản

Câu 13

Loại sản phẩm nông nghiệp có mức độ tập trung rất cao ở Đồng bằng sông Hồng và khá cao ở Đồng bằng sông Cửu Long nhưng Đồng bằng sông Hồng đang đi xuống, Đồng bằng sông Cửu Long lại đang đi lên là :

A.

Lúa gạo

B.

Lợn

C.

Đay

D.

Mía

Câu 14

Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sẽ có tác động : 

A.

Tạo thêm nhiều nguồn hàng xuất khẩu có giá trị. 

B.

Dễ thực hiện cơ giới hoá, hoá học hoá, thuỷ lợi hoá. 

C.

Nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. 

D.

Khai thác tốt tiềm năng về đất đai, khí hậu của mỗi vùng. 

Câu 15

Đây là điểm khác nhau trong sản xuất đậu tương ở Trung du và miền núi Bắc Bộ và Đông Nam Bộ. 

A.

Trung du và miền núi Bắc Bộ có mức độ tập trung cao, Đông Nam Bộ có mức độ tập trung thấp. 

B.

Cả hai đều là những vùng chuyên canh đậu tương có mức độ tập trung số 1 của cả nước. 

C.

Ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có xu hướng tăng mạnh trong khi ở Đông Nam Bộ có xu hướng giảm. 

D.

Đông Nam Bộ mới phát triển nên có xu hướng tăng nhanh trong khi Trung du và miền núi có xu hướng chửng lại. 

Câu 16

Ý nào sau đây không đúng với điều kiện sinh thái nông nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A.

Núi, cao nguyên, đồi thấp. 

B.

Thường xảy ra thiên tai ( bão, lụt ), nạn cát bay, gió Lào. 

C.

Đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ bạc màu. 

D.

Khí hậu cận nhiệt đới, ôn đới trên núi, có mùa đông lạnh. 

Câu 17

Ý nào sau đây không đúng với điều kiện kinh tế-xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A.

Mật độ dân số tương đối thấp. 

B.

Điều kiện giao thông tương đối thuận lợi.

C.

Tập trung rất nhiều cơ sở công nghiệp chế biến. 

D.

Dân có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, trồng cây công nghiệp. 

Câu 18

Vùng nông nghiệp và công nghiệp chế biến có trình độ thâm canh thấp là: 

A.

Bắc Trung Bộ.

B.

Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

D.

Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 19

Chuyên môn hóa sản xuất cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới ( chè, trẩu, sở, hồi...) là đặc điểm của vùng: 

A.

Đồng bằng sông Hồng. 

B.

Bắc Trung Bộ. 

C.

Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

D.

Câu A và B đúng. 

Câu 20

Hướng chuyên môn hóa sản xuất nào sau đây không phải của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A.

Trâu, bò lấy thịt và sữa, lợn ( trung du ). 

B.

Cây ăn quả, cây dược liệu. 

C.

Đậu tương, lạc, thuốc lá.     

D.

Cây công nghiệp lâu năm ( cao su, cà phê, điều ). 

Câu 21

Ý nào sau đây không đúng với điều kiện sinh thái nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng? 

A.

Đất phù sa sông Hồng và sông Thái Bình. 

B.

Có nhiều vùng biển thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản.

C.

Đồng bằng châu thổ có nhiều ô trũng.

D.

Có mùa đông lạnh. 

Câu 22

Ý nào sau đây không đúng với điều kiện kinh tế-xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng?

A.

Có một số cơ sở công nghiệp chế biến. 

B.

Mạng lưới đô thị dày đặc. 

C.

Mật độ dân số cao nhất cả nước. 

D.

Dân số có kinh nghiệm thâm canh lúa nước. 

Câu 23

Trình độ thâm canh của vùng đồng bằng sông Hồng là: 

A.

Thấp

B.

Tương đối thấp

C.

Khá cao

D.

Cao

Câu 24

Chuyên môn hóa sản xuất cây thực phẩm, đặc biệt là các loại rau cao cấp, cây ăn quả là đặc điểm của vùng: 

A.

Tây Nguyên

B.

Đông Nam Bộ

C.

Đồng bằng sông Hồng

D.

Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 25

Ý nào sau đây không đúng với hướng chuyên môn hóa sản xuất của vùng đồng bằng sông Hồng? 

A.

Lúa cao sản, lúa có chất lượng cao. 

B.

Cây công nghiệp hàng năm ( đậu tương, lạc, mía, thuốc lá... ). 

C.

Cây thực phẩm, đặc biệt là các loại rua cao cấp và cây ăn quả. 

D.

Lợn, bò sửa, gia cầm, nuôi thủy sản nước ngọt, thủy sản nước mặn, nước lợ. 

Câu 26

Cây ăn quả, dược liệu là chuyên môn hóa của vùng 

A.

Trung du và miền núi Bắc Bộ.     

B.

Bắc Trung Bộ 

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ.   

D.

Đồng bằng sông Hồng 

Câu 27

Vùng có số lượng trang trại ít nhất nước ta là 

A.

Đồng bằng sông Hồng     

B.

Tây Nguyên 

C.

Trung du và miền núi Bắc Bộ

D.

Bắc Trung Bộ  

Câu 28

Trong cơ cấu trang trại theo loại hình sản xuất năm 2006, lớn nhất là loại hình trang trại 

A.

Trồng cây lâu năm

B.

Chăn nuôi 

C.

Trồng cây hằng năm

D.

Nuôi trồng thủy sản 

Câu 29

Loại sản phẩm nông nghiệp tập trung rất cao ở đồng bằng sông Hồng là 

A.

Lợn, gia cầm, đay, đậu tương

B.

Lúa gạo, đay, cói 

C.

Lúa gạo, gia cầm, thủy sản nước ngọt

D.

Lợn, gia cầm, đay, cói 

Câu 30

Điểm nào sau đây không đúng với điều kiện sinh thái của vùng đồng bằng sông Hồng? 

A.

Các vùng rừng ngập mặn lớn.

B.

Có mùa đông lạnh 

C.

Đồng bằng châu thổ có nhiều ô trũng.       

D.

Đất phù sa màu mỡ 

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn