Trắc nghiệm địa lí lớp 12 phần atlat trang 4-9

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 21/08/2017
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/08/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,392 lượt xem Lượt thi 39 lượt thi

Câu 1

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết điểm cực Bắc của nước ta thuộc tỉnh nào? 

A.

Điện Biên.

B.

Hà Giang. 

C.

Cao Bằng.

D.

Lào Cai.

Câu 2

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với những quốc gia nào trên đất liền? 

A.

Trung Quốc, Lào, Campuchia. 

B.

Trung Quốc, Lào. 

C.

Trung Quốc, Campuchia, Mianma.

D.

Lào, Campuchia, Thái Lan. 

Câu 3

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết đường biên giới nước ta với nước nào dài nhất? 

A.

Lào.

B.

Trung Quốc.

C.

Cam-pu-chia.

D.

Mĩ.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn