Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 Bài 1

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 26/06/2014
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 6,142 lượt xem Lượt thi 1,281 lượt thi

Câu 1

Mục đích cuộc "cách mạng xanh" của Ấn Độ là:

A.

Nâng cao năng suất cây trồng và năng suất lao động .

B.

Chia lại ruộng đất cho người nông dân.

C.

Sản xuất lương thực phục vụ cho suất khẩu.

D.

Phát triển nông nghiệp theo chiều rộng .

Câu 2

Nơi tiến hành cuộc "cách mạng xanh" đầu tiên trên lãnh thổ Ấn Độ là:

A.

Đồng bằng Ấn-Hằng.

B.

Dải đồng bằng ven biển phía nam.

C.

Giữa cao nguyên Đê Can.

D.

Lưu vực sông Ấn.

Câu 3

Trước năm 1947, 85% nông dân Ấn Độ chỉ sở hữu ……. % ruộng đất.

A.

10.

B.

15

C.

20

D.

25

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn