Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 Bài 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 26/06/2014
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 5,808 lượt xem Lượt thi 1,165 lượt thi

Câu 1

Để thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, Trung Quốc đã:

A.

Thành lập các đặc khu kinh tế.

B.

Trao đổi khoa học kỹ thuật với nước ngoài.

C.

Vay vốn của nước ngoài.

D.

Đầu tư vào ngành du lịch.

Câu 2

Trong các tôn giáo sau, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong dân số Ấn Độ là:

A.

Đạo Ấn.

B.

Đạo Hồi.

C.

Đạo Xích.

D.

Đạo Ki tô

Câu 3

Xã hội Trung Quốc bị xáo động lớn nhất trong thời kỳ:

A.
Thực hiện cải cách ruộng đất.
B.

Thực hiện cuộc cách mạng văn hóa.

C.

Tiến hành quốc hữu hóa các tư liệu sản xuất.

D.

Thành lập công xã nhân dân.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn