Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 Bài 9

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 26/06/2014
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 7,415 lượt xem Lượt thi 1,198 lượt thi

Câu 1

Trong nhóm nước đang phát triển, nhóm nước nào nợ nước ngoài nhiều nhất?

A.
Các nước đang phát triển ở Châu Á.
B.

Các nước đang phát triển ở Châu Phi.

C.

Các nước đang phát triển ở châu Mĩ La Tinh.

D.

Khu vực Đông Nam Á.

Câu 2

Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho nông nghiệp châu Phi kém phát triển là do:

A.

Lao động hoạt động trong nông nghiệp thiếu.

B.
Tình hình chính trị thiếu ổn định .
C.
Điều kiện tự nhiên không thuận lợi .
D.

Chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp không thích hợp .

Câu 3

Nước nào có thu nhập bình quân đầu người cao nhất khu vực Đông Nam Á?

A.

Malaixia.

B.

Thái Lan.

C.

Philippin.

D.

Brunây.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn