Trắc nghiệm GDCD 11 Công dân với sự phát triển kinh tế

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 26/05/2020
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 387 lượt xem Lượt thi 8 lượt thi

Câu 1

Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là

A.

tài nguyên thiên nhiên.

B.

đối tượng lao động,

C.

tư liệu lao động.

D.

công Cự lao động.

Câu 2

Một trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất là:

A.

cơ sở tồn tại của xã hội

B.

tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần

C.

giúp con người có

D.

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Câu 3

Sản xuất của cải vật chất có vai trò quyết định:

A.

mọi hoạt động của xã hội

B.

số lượng hàng hóa trong xã hội

C.

thu nhập của người lao động

D.

việc làm của người lao động

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn