Trắc nghiệm IQ - Đề số 11

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 15/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 15/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,809 lượt xem Lượt thi 145 lượt thi

Câu 1

Hình lục giác nào trong số các hình A, B, C, D và E có thể thêm vào một dấu chấm sao cho đáp ứng được cùng điều kiện như trong hình lục giác bên trên 5 hình này ?

A.

Hình B

B.

Hình C

C.

Hình D

D.

Hình E

Câu 2

Tìm số thích hợp thay cho dấu chấm hỏi trong nhóm các con số sau.

A.

37

B.

49

C.

45

D.

21

Câu 3

Hình còn thiếu là hình nào?

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 4

Số nào sẽ là số thay cho dấu chấm hỏi?

A.

Số 8

B.

Số 5

C.

Số 9

D.

Số 7

Câu 5

Khi hình trên gập lại để tạo thành một hình lập phương thì có thể tạo thành duy nhất một hình nào trong các hình dưới đây?

 

 

A.

Hình B

B.

Hình C

C.

Hình D

D.

Hình E

Câu 6

Hình tiếp theo là hình nào?

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 7

Số còn thiếu trong dấu hỏi chấm là số nào?

100, 97.4, 94.8, ? , 89.6, 87

A.

92.4

B.

92.2

C.

92.0

D.

92.6

Câu 8

Hình nào khác các hình còn lại.

A.

Hình B

B.

Hình C

C.

Hình D

D.

Hình E

Câu 9

Chọn số thích hợp?

A.

Số 7

B.

Số 8

C.

Số 9

D.

Số 11

Câu 10

Hình tiếp theo sẽ là hình nào trong các hình sau đây?

 

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán