Trắc nghiệm IQ - Đề số 13

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 15/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 15/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,333 lượt xem Lượt thi 117 lượt thi

Câu 1

Số nào còn thiếu trong dấu hỏi chấm.

A.

Số 0

B.

Số 1 

C.

Số 2

D.

Số 4

Câu 2

 Hình bên trái thiếu hình nào?

 

A.

Hình A

B.

Hình D

C.

Hình E

D.

Hình F

Câu 3

Số nào còn thiếu trong dãy sau :

 

A.

51/6

B.

51/16

C.

78/12

D.

94/5

Câu 4

Hãy vẽ hình còn thiếu trong chuỗi hình bên dưới.

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Trước 12 giờ trưa là bao nhiêu phút nếu trước đó 9 phút số phút này gấp hai lần số phút sau 10 giờ sáng?

A.

25 phút

B.

27 phút

C.

37 phút

D.

38 phút

Câu 6

Hình lục giác nào trong số các hình A, B, C, D và E có thể thêm vào một dấu chấm sao cho cả hai dấu chấm đáp ứng được cùng điều kiện như hai dấu chấm trong hình lục giác bên trái ?

A.

Hình A

B.

Hình E

C.

Hình D

D.

Hình B

Câu 7

Chữ cái nào trực diện với chữ cái mà cách nó 2 chữ cái theo chiều kim đồng hồ tính từ chữ cái trực diện với chữ cái E.

A.

A

B.

C

C.

F

D.

G

Câu 8

Nhóm hình trên còn thiếu hình nào trong số các hình sau?

 

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 9

Tiếp theo chuỗi hình trên là hình nào trong số các hình sau?

A.

Hình A

B.

Hình E

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 10

Điền vào chỗ dấu hỏi hình thích hợp?

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán