Trắc nghiệm IQ - Đề số 14

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 15/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 15/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,075 lượt xem Lượt thi 63 lượt thi

Câu 1

Tìm hình đúng quy luật với các hình dưới đây?

 

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 2

Người ta đổ nước vào một bể cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ thì đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu nữa để đổ đầy bể nước đó?

A.

5 giờ 30 phút

B.

5 giờ 20 phút

C.

4 giờ 48 phút

D.

3 giờ 12 phút

Câu 3

Số còn thiếu ở chỗ hỏi chấm là số nào?

A.

4

B.

5

C.

6

D.

2

Câu 4

Số nào là số tiếp theo của chuỗi số sau 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?

A.

28

B.

20

C.

40

D.

36

Câu 5

Những mảnh dưới đây, khi lắp vào mảnh bên trái, sẽ hình thành một hoàn hảo vuông?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 6

Dãy số nào còn thiếu trong hình sau:

 

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 7

Hình nào khác với hình còn lại:

A.

C

B.

B

C.

A

D.

D

Câu 8

Hình nào còn thiếu:

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 9

Số nào còn thiếu chỗ dấu hỏi chấm:

A.

1

B.

0

C.

2

D.

4

Câu 10

Hình nào còn thiếu trong hình sau:

 

A.

B

B.

C

C.

D

D.

A

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán