Trắc nghiệm IQ - Đề số 15

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 15/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 15/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,155 lượt xem Lượt thi 111 lượt thi

Câu 1

Tìm số tiếp theo của dãy 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - ? 

A.

8

B.

13

C.

21

D.

26

Câu 2

Từ PEACH được viết là HCAEP, số 46251 sẽ được viết như thế nào?

A.

26451

B.

51462

C.

12654

D.
15264

Câu 3

Lan hiện nay 16 tuổi gấp 4 lần tuổi e trai. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi Lan gấp đôi tuổi em trai cô ấy.

A.

8

B.

10

C.

12

D.

16

Câu 4

Hai hình ghép vào nhau sẽ thu được hình nào trong các hình sau đây?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 5

Số nào là \( 1 \over 4 \)của \( 1 \over 2\) của \( 1 \over 5\) của 200 là: 

A.

5

B.

10

C.

25

D.

50

Câu 6

Số nào không thuộc dãy số sau?

1 - 2 - 5 - 10 - 13 - 26 - 29 - 48

A.

5

B.

26

C.

29

D.

48

Câu 7

Có bao nhiêu hình 4 cạnh xuất hiện trong hình dưới đây?

 

A.

16

B.

22

C.

25

D.

28

Câu 8

Số nào còn thiếu trong dấu hỏi chấm: 1 - 8 - 27 - ? - 125 - 216:

A.

45

B.

64

C.

46

D.

99

Câu 9

Tìm hình đúng quy luật với các hình dưới đây:

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 10

Con vật nào khác với các con vật còn lại

A.

Chó 

B.

Mèo

C.

Rắn 

D.

Voi

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán