Trắc nghiệm IQ - Đề số 16

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 15/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 15/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,961 lượt xem Lượt thi 81 lượt thi

Câu 1

Hình nào sau đây là phù hợp nhất để điền vào dấu hỏi chấm.

 

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 2

Hình nào là hình kế tiếp trong dãy.

 

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 3

Con vật nào sống lâu nhất trong số các con sau:

Voi, Hổ, Rùa, Cá voi, Thỏ

A.

Voi

B.

Hổ 

C.

Rùa

D.

Cá Voi

Câu 4

Tìm số còn thiếu trong dãy số sau: 4,7,8,?,16,19

A.

11

B.

15

C.

13

D.

18

Câu 5

Hai người cùng bắt đầu đi từ một điểm đi ngược hướng nhau 8 mét sau đó rẽ trái 3 mét. Hỏi hai người cách nhau bao nhiêu mét?

A.

8 mét

B.

10 mét

C.

12 mét

D.

14 mét

Câu 6

Có 7 con chó, 3 con mèo, 4 con gà. Vậy có tất cả bao nhiêu chân?

A.

48 chân

B.

50 chân

C.

54 chân

D.

58 chân

Câu 7

Tìm số còn thiếu trong dãy số sau:

1 8 27 ? 125 216

A.

45

B.

64

C.

54

D.

45

Câu 8

Hãy tìm con số còn thiếu trong dãy số sau đây?

10 15 25 45 ? ? 325 (nhập hai kết quả liền nhau)

A.

85 và 165

B.

45 và 185

C.

35 và 255

D.
55 và 155

Câu 9

Hãy tìm các ký tự còn thiếu trong dãy ký tự sau đây?

B G D L F Q ?

A.

M

B.

H

C.

O

D.

P

Câu 10

Tìm số còn thiếu trong hình tròn sau đây?

 

A.

22

B.

23

C.

24

D.

25

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán