Trắc nghiệm IQ - Đề số 17

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 16/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 16/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,784 lượt xem Lượt thi 213 lượt thi

Câu 1

Cho dãy số:

 10, 30, 32, 96, 98, 294, 296, ?, ?

 Hãy điền vào chỗ hai dấu hỏi hai số tiếp theo?

A.

888, 890

B.

890 ,980

C.

880,990

D.

888,999

Câu 2

Một người đàn ông có 53 chiếc tất trong ngăn kéo của mình: 21 cái màu xanh giống nhau, 15 cái màu đen giống nhau và 17 cái màu đỏ giống nhau. Thật không may bóng đèn trong phòng anh ta bị cháy, phòng thì tối như mực. Anh ta phải lấy ra bao nhiêu chiếc tất để chắc chắn 100% anh ta lấy được một đôi tất màu đen?

A.

32

B.

40

C.

50

D.

38

Câu 3

Trước 12 giờ trưa là bao nhiêu phút nếu trước đó 9 phút số phút này gấp hai lần sốphút sau 10 giờ sáng?

A.

35 phút

B.

36 phút

C.

37 phút

D.

38 phút

Câu 4

Tìm 5 số liên tiếp của chuỗi dưới đây có tổng bằng 22.

 7 3 9 6 4 1 3 7 9 3 5 4 1 7 6 5

A.

9 3 5 4 1

B.

7 3 9 6 4 

C.

6 4 1 3 7

D.

4 1 7 6 5

Câu 5

Hình lục giác nào trong số các hình A, B, C, D và E có thể thêm vào một dấu chấm sao cho cả hai dấu chấm đáp ứng được cùng điều kiện như hai dấu chấm trong hình lục giác bên trái ?

A.

A

B.

D

C.

C

D.

E

Câu 6

Số nào sẽ thay vào dấu chấm hỏi trong hình bên dưới?

 

A.

1

B.

2

C.

9

D.

3

Câu 7

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 8

A.

A

B.

B

C.

D

D.

E

Câu 9

Cho hình dưới. Điền vào chỗ dấu hỏi hình thích hợp?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 10

Hãy điền số còn thiếu vào chỗ dấu chấm hỏi?

A.

5

B.

6

C.

7

D.

8

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán