Trắc nghiệm IQ - Đề số 19

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 16/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 16/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,968 lượt xem Lượt thi 102 lượt thi

Câu 1

Tăng giá của một mặt hàng lên 15% và sau đó tăng tiếp lên 15% nữa thì tăng tương ứng so với giá trị ban đầu là bao nhiêu?

A.

32,25%

B.

31%

C.

30,25%

D.

30%

Câu 2

Tìm 5 số liên tiếp của chuỗi dưới đây có tổng bằng 22 :

7 3 9 6 4 1 3 7 9 3 5 4 1 7 6 5

A.

7 3 9 6 4

B.

3 7 9 3 5

C.

9 3 5 4 1

D.

4 1 7 6 5

Câu 3

Giả sử có 4 quả táo. Bạn lấy đi 3 quả. Hỏi Bạn còn mấy quả táo

A.

1 quả

B.

2 quả

C.

3 quả

D.

4 quả

Câu 4

Cái gì có thành phố nhưng không có nhà cửa, có sông nhưng không có nước và có rừng nhưng không có cây?

A.

Bản đồ

B.

Bản sao

C.

Bản làng

D.

Thị xã

Câu 5

Ông nội của Nam có 4 người cháu. Ông đặt tên cho các cháu là Nhất, Nhị, Tam. Hỏi cháu thứ tư tên là gì?

A.

Tứ

B.

Bốn

C.

Nam

D.

Câu 6

Bốn người đào hai cái hố hết 2 giờ. Hỏi một người đào trong 2 giờ được mấy hố?

A.

Một

B.

Hai

C.

Ba

D.

Bốn

Câu 7

Một xe đạp điện chạy với vận tốc 18 km/h. Gió thổi ngược chiều xe với vận tốc 2 km/h. Hỏi khói xe bay với vận tốc bao nhiêu?

A.

20km/h

B.

16km/h

C.

Xe điện không có khói

D.

10km/h

Câu 8

Cái gì lộn ngược thì tăng lên gấp rưỡi

A.

6

B.

9

C.

8

D.

7

Câu 9

Trong túi, bạn có một hộp quẹt chỉ còn một que diêm. Trời lạnh cóng. Bạn bước vào một phòng, trong đó có một cái đèn dầu hôi, một lò sưởi gas và một lò đun bằng củi. Chỉ cần một que diêm là bạn có thể sử dụng một trong các phương tiện trên. Hỏi vậy: bạn thấp sáng cái nào trước?

A.

Bạn quẹt diêm trước

B.

Bạn quẹt diêm lò sưởi gas

C.

Bạn quẹt diêm cái đèn dầu hôi

D.

Bạn quẹt diêm lò đun bằng củi

Câu 10

Một chai nước ngọt giá 1 đồng. Giá cái chai bằng 1/4 giá nước ngọt. Hỏi vậy: giá cái chai là bao nhiêu?

A.

Giá cái chai là 40 cents

B.

Giá cái chai là 30 cents

C.

Giá cái chai là 10 cents

D.

Giá cái chai là 20 cents

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán