Trắc nghiệm IQ - Đề số 22

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 18/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,507 lượt xem Lượt thi 131 lượt thi

Câu 1

Mảnh ghép nào dưới đây trong số các mảnh A, B, C và D khi ghép với mảnh dưới sẽ tạo ra một hình vuông hoàn chỉnh?

 

A.

B.

C.

D.

Câu 2

Số nào sẽ là số tiếp theo của chuỗi số sau: 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?

A.

20

B.

22

C.

24

D.

26

Câu 3

Số nào khác tính chất với các số còn lại?

9678 4572 5261 5133 3527 6895 7768

A.

9678

B.

4572

C.

3527

D.

7768

Câu 4

Cho hình sau:  còn thiếu các chữ số nào?

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Hình nào khác với các hình còn lại?

A.

B.

C.

D.

Câu 6

Mỗi số trong hình kim tự tháp ở dưới là tổng của hai số ngay bên dưới nó. Hãy điền vào kim tự tháp số còn thiếu.

A.

Các số lần lượt từ trên xuống, trái sang phải

103      
47      
28      
12 16 12  
2 5 9 3
B.

Các số lần lượt từ trên xuống, trái sang phải

105      
49      
24      
12 18 12  
2 5 11 3
C.

Các số lần lượt từ trên xuống, trái sang phải

103      
47      
28      
32 26 12  
8 5 9 9
D.

Các số lần lượt từ trên xuống, trái sang phải

102      
49      
24      
11 13 12  
6 5 7 9

Câu 7

Hình nào khác với các hình còn lại?

A.

B.

C.

D.

Câu 8

Hình nào khác với các hình còn lại?

Hình bảy cạnh, Hình tam giác, Hình lục giác, Hình lập phương, Hình ngũ giác

A.

Hình bảy cạnh

B.

Hình tam giác

C.

Hình lục giác

D.

Hình lập phương

Câu 9

Hình dưới đây còn thiếu hình nào trong số các hình sau?

A.

B.

C.

D.

Câu 10

Số còn thiếu ở chỗ dấu chấm hỏi là số nào?

A.

5

B.

4

C.

6

D.

7

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán