Trắc nghiệm IQ - Đề số 28

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 19/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 4,498 lượt xem Lượt thi 636 lượt thi

Câu 1

Hình nào phù hợp với quy luật với các hình dưới đây

A.

B.

C.

D.

Câu 2

Số nào không phù hợp với quy luật?

A.

4

B.

17

C.

188

D.

322

Câu 3

Hình nào dưới đây phù hợp với quy luật?

 

A.

B.

C.

D.

Câu 4

Gấp hình này sẽ được hình khối lập phương nào dưới đây?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 5

Điền vào dấu hỏi số nào dưới đây?

 

A.

–2

B.

–6

C.

3

D.

48

Câu 6

Khối Rubik nào sẽ là hình tiếp theo trong chuỗi dưới đây?

 

A.

D

B.

C

C.

B

D.

A

Câu 7

Hình nào phù hợp với quy luật?

 

A.

B.

C.

D.

Câu 8

Số nào trong dãy sau không phù hợp với quy luật với các số còn lại?

2 — 3 — 6 — 7 — 8 — 14 — 15 — 30

A.

7

B.

3

C.

8

D.

15

Câu 9

Tìm hình X? Biết rằng X là hình được lặp lại 2 lần, thuộc cột C3 và dòng L2 nhưng không thuộc cột C1 trong ma trận hình dưới đây.

 

A.

C

B.

D

C.

B

D.

A

Câu 10

Tìm số Y biết rằng Y nằm ở cột và hàng đều có tổng là 38?

 

A.

B

B.

C

C.

D

D.

A

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán