Trắc nghiệm IQ - Đề số 29

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 19/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,881 lượt xem Lượt thi 260 lượt thi

Câu 1

Số nào sẽ là số tiếp theo trong chuỗi này?
1 — 1 — 2 — 3 — 5 — 8 — 13 — ?

A.

13

B.

21

C.

26

D.

31

Câu 2

Hình nào tiếp theo phù hợp với quy luật với các hình dưới đây?

A.

B.

C.

D.

Câu 3

Có bao nhiêu hình có 4 cạnh trong hình dưới đây?

A.

16

B.

22

C.

25

D.

28

Câu 4

Hình nào tách ra thành 2 hình nhỏ dưới đây?

 

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Hình nào khác những hình còn lại?

 

A.

A

B.

B

C.

C

D.

E

Câu 6

Hình nào khác với những hình còn lại?

A.

E

B.

C

C.

A

D.

D

Câu 7

Hình nào còn thiếu?

 

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 8

Hình nào còn thiếu ở dấu 3 chấm (…) để phù hợp với quy luật?

A.

D

B.

C

C.

A

D.

B

Câu 9

Chữ cái nào còn thiếu?

A.

I

B.

H

C.

F

D.

B

Câu 10

Khi gấp hình bên trái thì ta được hình nào sau đây?

A.

B

B.

C

C.

D

D.

A

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán