Trắc nghiệm IQ - Đề số 30

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 19/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 7,307 lượt xem Lượt thi 1,424 lượt thi

Câu 1

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 2

Nếu thanh Y chuyển động sang trái với một vận tốc đều, thì thanh X sẽ chuyển động như thế nào?

A.

Sang trái, nhanh hơn

B.

Sang trái, cùng vận tốc

C.

Sang phải, nhanh hơn

D.

Sang phải, chậm hơn

Câu 3

Nếu thanh Y chuyển động đều sang trái với một vận tốc đều, thì thanh X sẽ chuyển động như thế nào?

A.

Sang trái, nhanh hơn

B.

Sang phải, cùng vận tốc

C.

Sang phải, chậm hơn

D.

Sang trái, cùng vận tốc

Câu 4

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 6

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 7

Mẫu nào có thể gấp thành hình dưới đây?

A.

B.

C.

D.

Câu 8

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 9

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 10

Điền hình thích hợp vào chỗ trống.

A.

B.

C.

D.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán