Trắc nghiệm IQ - Đề số 32

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 19/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 36,350 lượt xem Lượt thi 8,535 lượt thi

Câu 1

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống :

A.

B.

C.

D.

Câu 2

Chọn số thích hợp?

A.

B.

C.

D.

Câu 3

Chọn hình vào chỗ trống ?

A.

B.

C.

D.

Câu 4

Chọn hình đúng nhất?

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Chọn hình thích hợp?

A.

B.

C.

D.

Câu 6

Chọn hình thích hợp.

A.

B.

C.

D.

Câu 7

Chọn hình 

A.

B.

C.

D.

Câu 8

Chọn ra hình đúng?

A.

B.

C.

D.

Câu 9

Chọn lấy một hình đúng nhất ?

A.

B.

C.

D.

Câu 10

Chọn hình đúng?

A.

B.

C.

D.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán