Trắc nghiệm IQ tưởng không khó mà khó không tưởng

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 13/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,071 lượt xem Lượt thi 81 lượt thi

Câu 1

Nếu 8 năm trước Mario 32 tuổi thì anh ta bao nhiêu tuổi cách đây x năm?

A.

x - 40

B.

 x - 24

C.

40 - x

D.

24 - x

Câu 2

Người ta đổ nước vào một bể cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ thì đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu nữa để đổ đầy bể nước đó?

A.

5 giờ 30 phút

B.

5 giờ 20 phút

C.

4 giờ 48 phút

D.

3 giờ 12 phút

Câu 3

Điền những số còn thiếu trong dãy số sau sao cho thích hợp. 4; 12; 8; 24; 16; (…)

A.

42

B.

44

C.

46

D.

48

Câu 4

Tuấn cao hơn Nam, Bình thấp hơn Tuấn. Câu nào đúng nhất:

A.

Bình thấp hơn Nam.

B.

Bình cao hơn Nam.

C.

Bình cao bằng Nam.

D.

Không nói được là Bình hay Nam cao hơn.

Câu 5

Nếu chiều dài và chiều rộng của một khu vườn hình chữ nhật tăng lên 20%, thì khu vườn sẽ tăng lên bao nhiêu %?

A.

20%

B.

24%

C.

36%

D.

44%

Câu 6

Số tiếp theo của dãy số 5 11 18 26 35 ?

A.

45

B.

55

C.

 50

D.

65

Câu 7

Cho dãy số: 10, 30, 32, 96, 98, 294, 296, ?, ? Hãy điền vào chỗ hai dấu hỏi hai số tiếp theo?

A.

887, 890

B.

888 , 891

C.

888, 890

D.

889, 899

Câu 8

Số tiếp theo của dãy số: 19, 28, 37, 46 là:

A.

49

B.

 55

C.

58

D.

65

Câu 9

Tiền thuê chỗ đậu xe trong gara là 10$/ tuần hoặc 30$/ tháng. Một người có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền trong một năm nếu thuê theo tháng?

A.

140$

B.

160 $

C.

220 $

D.

240$

Câu 10

1 ->1 ->2 -> 6 -> 24 -> 120 -> ... Hãy điền số thích hợp tiếp theo.

A.

460

B.

620

C.

720

D.

860

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán