Trắc Nghiệm Văn học Lớp 11 Bài 3

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 09/07/2014
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 09/07/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 3,476 lượt xem Lượt thi 745 lượt thi

Câu 1

“Truyện Lục Vân Tiên” thuộc loại gì?

A.

Truyện truyền kì

B.

Truyện Nôm bác học

C.

Truyện dân gian

D.

Cả a,b,c đều sai

Câu 2

Các triều đại được nhắc đến trong lời của Qúan ông có đặc điểm gì giống nhau?

A.

Đều ở vào giai đoạn suy tàn

B.

Đều gây nhiều phiền nhiễu cho dân

C.

Có nhiều chính sách giúp cho dân an lạc

D.

Gồm a,b

Câu 3

Ông Quán đứng trên quan điểm lập trường nào để bình luận về các triều đại và con người trong quá khứ?

A.

Lập trường giai cấp

B.

Lập trường dân tộc

C.

Lập trường nhân dân

D.

Cả a, b,c

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn