Trắc nghiệm vui nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia!

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 08/07/2016
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 08/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 2,633 lượt xem Lượt thi 149 lượt thi

Câu 1

Đây là quốc gia nào?

A.

Jordan

B.

Kazakhstan

C.

Kuwait

D.

Liberia

Câu 2

Quốc kỳ nước nào đây?

A.

 Isarel

B.

 Ireland

C.

Iceland

D.

 Hy Lạp

Câu 3

Đoán nhanh.

A.

Phần Lan

B.

Qatar

C.

Peru

D.

Paraguay

Câu 4

Và đây là quốc gia ?

A.

Singapore

B.

Cộng hòa Séc

C.

Philippines

D.

Romania

Câu 5

Quốc gia có cờ này là?

 

 

A.

Uruguay

B.

Hy Lạp

C.

Cộng hòa Trung Phi

D.

Uganda

Câu 6

Đây là quốc gia?

A.

Vatican

B.

Pháp

C.

Yemen

D.

Ý

Câu 7

Quốc gia có là cờ này là?

A.

Ecuador

B.

Venezuela

C.

Colombia

D.

Ai Cập

Câu 8

Cờ này là của quốc gia nào?

A.

Somaliland

B.

Trung Hoa

C.

Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan)

D.

Scotland

Câu 9

Còn đây là cờ quốc gia nào

A.

Thụy Sĩ

B.

Úc

C.

Ukraina

D.

Thụy Điển

Câu 10

Cờ này quốc gia nào?

A.

Sudan

B.

Mozambique

C.

Syria

D.

Libya

Câu 11

Đây là quốc gia nào.

A.

Costa Rica

B.

Cộng hòa Dominicana

C.

 Slovenia

D.

Cuba

Câu 12

Và đây là nước nào.

A.

Pakistan

B.

Palestine

C.

Pháp

D.

Papua New Guinea

Câu 13

Đây là cờ nước nào ạ??

A.

New Zealand

B.

Úc

C.

Mông Cổ

D.

Mexico

Câu 14

Quốc gia này là?

A.

Maldives

B.

Cameroon

C.

Maroc

D.

Somali

Câu 15

Quốc gia nào đây?

A.

Mozambique

B.

Nam Phi

C.

 Madagascar

D.

Malaysia

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán