Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 14:21:11 | 228 lượt xem

Câu hỏi số 10034

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một chất điểm dao động có phương trình \(x=10cos(15t + \pi)\)(x tính bằng cm, t tính bằng s). Chất điểm này dao động với tần số góc là

Phương án trả lời:
A.

20 rad/s

B.

10 rad/s

C.

5 rad/s

D.

15 rad/s

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.