Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 14:24:16 | 295 lượt xem

Câu hỏi số 10035

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình \(u = cos (40\pi t - 2\pi x) (mm)\) Biên độ của sóng này là

Phương án trả lời:
A.

2 mm

B.

4 mm

C.

π mm

D.

40π mm

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.