Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 14:28:32 | 223 lượt xem

Câu hỏi số 10036

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Suất điện động cảm ứng do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức \(e = 220\sqrt{2} cos (100\pi t + 0,25\pi) (V)\) . Giá trị cực đại của suất điện động này là

Phương án trả lời:
A.

\(220 \sqrt{2}\) V

B.

\(110 \sqrt{2}\) V

C.

110V

D.

220V

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.