Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 14:30:24 | 287 lượt xem

Câu hỏi số 10037

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

Phương án trả lời:
A.

Sóng cơ lan truyền được trong chân không

B.

Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn

C.

Sóng cơ lan truyền được trong chất khí.

D.

Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.