Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 14:34:08 | 260 lượt xem

Câu hỏi số 10038

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là

Phương án trả lời:
A.

\(\lambda = { 2\pi f \over c}\)

B.

\(\lambda = { f \over c}\)

C.

\(\lambda = { c \over f}\)

D.

\(\lambda = {c \over 2\pi f }\)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.