Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 14:35:54 | 270 lượt xem

Câu hỏi số 10039

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thì

Phương án trả lời:
A.

Cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

B.

Cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha 0,5 π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

C.

Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch phụ thuộc vào tần số của điện áp

D.

Cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha 0,5 π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.