Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 14:41:31 | 269 lượt xem

Câu hỏi số 10040

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài \(\ell\) đang dao động điều hòa. Tần số dao động của con lắc là           

Phương án trả lời:
A.

\(2\pi \sqrt{\ell \over g}\)

B.

\(2\pi \sqrt{g \over \ell}\)

C.

\({ 1 \over 2\pi }\sqrt{ \ell \over g}\)

D.

\({ 1 \over 2\pi }\sqrt{ g \over \ell}\)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.