Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 14:45:23 | 226 lượt xem

Câu hỏi số 10042

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích trên một bản tụ điện biến thiên điều hòa và

Phương án trả lời:
A.

Cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch.          

B.

Lệch pha 0,25π so với cường độ dòng điện trong mạch

C.

Ngược pha với cường độ dòng điện trong mạch

D.

Lệch pha 0,5π so với cường độ dòng điện trong mạch

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.