Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 14:53:43 | 254 lượt xem

Câu hỏi số 10043

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

Phương án trả lời:
A.

Tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ dao động

B.

Chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động.

C.

Tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động

D.

Chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.