Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 14:57:06 | 275 lượt xem

Câu hỏi số 10044

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Cho phản ứng hạt nhân \(^2_1H + ^2_1H \rightarrow ^4_2H\). Đây là 

Phương án trả lời:
A.

Phản ứng phân hạch

B.

Phản ứng thu năng lượng

C.

Phản ứng nhiệt hạch

D.

Hiện tượng phóng xạ hạt nhân

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.