Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 14:59:51 | 170 lượt xem

Câu hỏi số 10045

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Hiện tượng giao thao ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng

Phương án trả lời:
A.

Là sóng siêu âm

B.

Có tính chất sóng

C.

Là sóng dọc

D.

Có tính chất hạt

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.