Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 15:05:20 | 272 lượt xem

Câu hỏi số 10047

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Khi bắn phá hạt nhân \(^{14}_{7}N\) bằng hạt α, người ta thu được một hạt prôton và một hạt nhân X. Hạt nhân X là

Phương án trả lời:
A.

\(^{12}_6C \)

B.

\(^{17}_8C \)

C.

\(^{16}_8O\)

D.

\(^{14}_6C \)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.