Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 15:06:47 | 245 lượt xem

Câu hỏi số 10048

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

Phương án trả lời:
A.

Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. Không có phôtôn đứng yên

B.

Năng lượng của các phôtôn ứng với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là như nhau

C.

Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn

D.

Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108m/s

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.