Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 15:08:40 | 237 lượt xem

Câu hỏi số 10049

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-5H và có tụ điện có điện dung 2,5.10-5F. Lấy π = 3,14. Chu kì dao động riêng của mạch là

Phương án trả lời:
A.

1,57.10-5 s.

B.

1,57.10-10 s

C.

6,28.10-10 s

D.

3,14.10-5 s.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.